Istorinis kontekstas

Iš: Icchokas Rudaševskis. Vilniaus geto dienoraštis
1941 birželis – 1943 balandis“.

Beit Lohamei Haghetaot Ghetto Fighters' House and Hakibbutz Hameuchad Publishing House, 1979

Prieš mus žydų berniuko, kuris žuvo prieš dvidešimt penkis metus, vos pasibaigus Vilniaus geto likvidacijai, dienoraštis. Jo vardas buvo Icchokas (arba, kaip jį vadino šeimoje Itsele) Rudaševskis (Yitskhok Rudashevski). Jis buvo vienintelis vaikas tėvų, 1923 metais apsigyvenusių Vilniuje. Jo tėvas Elijas (Elihu), kilęs iš mažo Lietuvos miestelio, dirbo linotipininku plačiai žinomo laikraščio „Vilner Tog“ („Vilniaus diena“) leidykloje. Jo motina Roza atvyko iš Kišiniovo. Ji buvo siuvėja, siuvėja ji dirbo ir gete. Icchoko vaikystė sąlyginai buvo komfortabili. Šeima tvirta ir vieninga, tvarkinga, rūpinosi savo vienintelio sūnaus mokymu ir kultūriniu lavinimu. Icchokas buvo labai prisirišęs prie savo senelės iš motinos pusės, kuri gyveno kartu su jais. Kuomet Rudaševskių šeima buvo priversta su ja išsiskirti dėl žiaurų gyvenimo sąlygų gete, Icchoką tai labai giliai paveikė.
Vokiečių armija įžengė į Vilnių, kai Icchokui buvo vos keturiolika. Viename savo dienoraščio įrašų 1942-ųjų gruodžio 10-tą, berniukas rašo apie save: „Man šovė į galvą, kad šiandien mano gimtadienis. Šiandien man sukako 15 metų.“ Kaip liudija Icchoko pusseserė ir bendramokslė Sore Voloshin-Kalivatsh prieš karą Icchokas baigė šešias pradinės mokyklos klases ir pirmąją Realinės gimnazijos, išsiskiriančios savo aukštu mokymo lygiu ir rimta auklėjamąja atmosfera, klasę. Štai ką ji pasakoja apie kartu mokykloje praleistus metus: „Icchokas buvo labai gabus berniukas. Geras ir stropus studentas, jis sugebėdavo įsigilinti į viską, ką jis bestudijuotų. Jis puikiai pasižymėjo visuose studijuojamų dalykuose, tačiau ypač jį traukė literatūra ir istorija. Jo rašiniai visada būdavo įdomiausi – absoliučiai aišku, kad jau tada jis demonstruodavo polinkį rašymui. Vėliau, per du gyvenimo metus gete, įgimti Icchoko gabumai prasiplėtė – jam puikiai sekėsi literatūros, istorijos ir gamtos mokslų būreliuose. Šiuose būreliuose jis turėjo galimybę parengti išsamias paskaitas ir pranešimus.“ Galėtume pridurti, kad Icchokas aktyviai dalyvavo geto folkloro būrelio veikloje, atliekant sociologines apklausas gete.

Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija