Pasaulio Tautų Teisuolių sąrašas

 VardasPTT Apd.1
1Adomynaitė-Spitrienė Natalija1997
2Adomynas Antanas1997
3Adomynienė Ona1997
4Alekna Povilas2012
5Aleknavičienė Sofija2006
6Aleknavičiūtė-Milienė Bronė2006
7Aleknienė Paulina2012
8Aleksandravičienė Paulina1980
9Andraitis Antanas1994
10Andriuškevičienė Joana2011
11Andriuškevičius Petras2011
12Anevičienė Antanina2009
13Anevičius Jeronimas2009
14Anevičius Vytautas2009
15Anevičiūtė Juzė2009
16Antanaitis Jonas1979
17Antanaitis Vincas1979
18Antanaitytė Stanislava1979
19Antanaitytė-Petrulaitienė Veronika1979
20Anužienė (Malein) Elena2000
21Anužienė (Vilnonis) Elena 2000
22Anužis Česlovas2000
23Anužis Ignacas2000
24Arlauskas Kazimieras2009
25Arlauskienė Veronika2009
26Audėjienė Ona1970
27Audėjus Juozas1970
28Augustinavičienė Ona1998
29Augustinavičius Juozas1998
30Babarskienė Jadvyga2000
31Babarskis Alfonsas2000
32Babonas Antanas2011
33Bagdonavičius Pranas1992
34Bagurskas Juozapas2020
35Bagurskienė Marijona2020
36Bajorinas Pranas1982
37Bakša Kazys2004
38Bakšienė Marija2004
39Balčikonienė Agota1994
40Balčikonis Antanas1994
41Balčinaitė Petronėlė1995
42Balčinas Jonas1995
43Balčinienė Barbora1995
44Balčinienė (Burbaitė) Stefanija1995
45Balčiūnas Adomas1994
46Balčiūnienė Anelė1994
47Baliutienė Ona2013
48Baliutis Adolfas2013
49Balkienė Nina1994
50Baltutis Vytas1980
51Balutis Juozas2013
52Bartkevičienė Stasė1980
53Bartkevičius Juozas1980
54Baublienė Jadvyga1977
55Baublys Petras1977
56Baublys Sergijus1977
57Beinaravičienė Uršulė1992
58Beinaravičius Vladas1998
59Beinaris Pranas2018
60Beinorienė Kotryna2018
61Beleckienė Morta2000
62Beleckienė Petronėlė1982
63Berčiūnaitė-Kaminskienė Birutė1996
64Berčiūnas Jurgis Aleksandras1996
65Bernotaitė Julija2007
66Bieliūnienė (Ragaišienė-Bieliūnienė) Aleksandra1998
67Bielskienė Ona1998
68Bielskienė Zosė2004
69Bielskis Aleksandras2004
70Binkienė Sofija1967
71Binkis Gerardas1988
72Binkis Kazys1988
73Binkytė Eleonora1988
74Binkytė-Mozuriūnienė Lilijana1988
75Binkytė-Nacevičiūtė (Damijonaitienė) Irena1988
76Bižienė Janina2004
77Bižys Juozas2004
78Blažaitienė Adelė2015
79Blažaitis Antanas2015
80Blažaitytė-Liutikienė Valentina Eugenija2015
81Boguslauskas Antanas1992
82Bradauskas Pranas2005
83Bradauskienė Jadvyga2005
84Bražėnienė Konstancija1970
85Bružas Stanislovas2000
86Bružienė Valerija2000
87Budreikaitė Bronė 2011
88Budzinskaitė Benigna2006
89Budzinskaitė Stefanija2006
90Budzinskas Antanas2006
91Budzinskienė Benigna2006
92Buknienė Stasė2006
93Buknys Raimondas2006
94Bukontas Jeronimas1995
95Bukontienė Marija1995
96Buožienė Petronėlė2011
97Buožis Vincentas2011
98Burba Stanislovas2007
99Burbienė Stanislava2007
100Bušauskaitė-Bužavienė Kazė2007
101Bušauskaitė-Dakinevičienė Albina 2007
102Bušauskas Feliksas2007
103Bušauskas Feliksas, Felikso2007
104Bušauskienė Teklė2007
105Butkevičienė Juozapota1998
106Butkevičienė Marija1998
107Butkevičienė Teklė1998
108Butkevičius Jonas1998
109Butkevičius Karolis1998
110Butkevičiūtė-Griniuvienė Ona1998
111Butkienė Petronė1981
112Byla Vincentas1996
113Byra Juozapas2006
114Byrienė Stanislava2006
115Čaikovski Juzef 1983
116Čaikovski (žmona) 1983
117Čečkevičienė Zuzana2006
118Čečkevičius Kazys2006
119Černiauskas Bronislovas1993
120Černiauskienė Ona1993
121Černiauskytė-Dugnienė Genovaitė1993
122Česnavičienė Marija1995
123Česnavičius Antanas1995
124Chlopinaitė Elena1974
125Čiurlionienė Sofija1991
126Čižinauskaitė-Alimova Birutė1992
127Čižinauskas Jonas1992
128Čižinauskienė Ona1992
129Dailidavičienė Uršulė1996
130Dailidavičius Algimantas2004
131Dailidavičius Vincas1996
132Dainauskas Juozas2004
133Dainauskas Petras2004
134Dainauskienė Bronislava2004
135Damanskaitė Stanislava2006
136Damanskas Petras2006
137Damanskienė Pranė2006
138Daugėla Vincas 2005
139Daugevičienė Rozalija2008
140Daugevičienė Zosė2008
141Daugevičius Jonas2008
142Daugevičius Pranas2008
143Daugevičius Vladas2008
144Daugevičiūtė-Ruoškienė Janina2008
145Dauguvietienė-Kuzmina Olga1985
146Dauguvietytė-Dubrovski Anastasija1985
147Dauguvietytė-Kudabienė Elena1985
148Dausinienė Stanislava2006
149Dautartas Juozapas2004
150Dautartienė Julija2004
151Dimša Kazimieras2009
152Dimšaitė-Palčiauskienė Antanina2009
153Dimšaitė-Prakelienė Gabrielė2009
154Dimšienė Julija2009
155Dobilaitė Matilda2009
156Drupas Vladas1981
157Dubininkaitė-Raškevičienė Ramutė2005
158Dubininkas Justinas2005
159Dubininkienė Marijona2005
160Dužinskaitė-Servienė Elžbieta1997
161Eičas Pranas2019
162Eigelytė Stefanija1997
163Eimontas Jonas2013
164Elijošaitienė Ona1994
165Elijošaitis Bronius 1994
166Elijošaitis Pranas1994
167Ereminas Feliksas2013
168Esertas Artūras1995
169Fugalevičiūtė Natalija2005
170Gadeikis Pranas1997
171Gadeikytė Julija 1997
172Gadlevska Helena1983
173Gadlevski Juzef1983
174Gaigalaitė Stefanija1999
175Gaigalienė Juzefa1999
176Gailiūnas Kazimieras2004
177Gailiūnienė Petronėlė2004
178Gaižauskas Juozas2019
179Gaižauskienė Stanislava2019
180Galvonaitė Marcelė1996
181Garbačiauskas Steponas2008
182Garbačiauskienė Marijona 2008
183Gasiūnas Juozapas1997
184Gasparavičienė Veronika2005
185Gasparavičius Alfonsas2005
186Gavelienė Jadvyga2001
187Gavelis Stasys2001
188Gecevičienė Bronislava1991
189Gecevičius Adomas1991
190Gedaika Petras1998
191Gedaikienė (Rimavičiūtė) Liudvika1998
192Gedeikienė Bronė1999
193Gedeikis Juozas1999
194Gedmantienė Michalina1993
195Gelžinienė Ona2012
196Gelžinis Jonas, Izidoriaus2012
197Gembickaitė-Jainschig Tamara2013
198Gembickienė Ana2013
199Gintalas Ignas1998
200Gintalas Juozas1998
201Gintalienė (Platakaitė) Kristina1998
202Girbudas Petras2005
203Girdvainienė Ona2011
204Girdvainis Jonas2011
205Glaveckas Juozas2004
206Glaveckienė Anelė1998
207Gobis Antanas1979
208Golubovienė-Fugalevičiūtė Lidija2005
209Gotautas Bronius1974
210Granskytė Pranciška2006
211Graževičienė Vanda Marija1995
212Graževičius Jonas1995
213Graževičiūtė Lukšienė Vanda1995
214Greičius Jonas2014
215Greičiuvienė Marijona2014
216Greizė Haroldas (Karolis)2004
217Greizė Jevgenija (Jevdokija)2004
218Grendienė Apolonija2005
219Grigaitis Zenonas1994
220Grigalaitienė Bronė1991
221Grigalaitis Pranas1991
222Grigonienė (Kazlauskaitė) Felicija1996
223Grigonis Juozas1996
224Grigorjeva Jelena2004
225Grigorjeva-Ostjanko Irina2004
226Grincevičienė Julija2005
227Grinius Kazys2015
228Griniuvienė Kristina2015
229Grybauskas Andrius1996
230Gudaitienė Juzė1978
231Gulbinovič Aleksandr1983
232Gulbinovič Veronika1983
233Gylienė Aleksandra Ona1983
234Gylys Leonas1983
235Hanfman Andrej1985
236Hanfman (Dauguvietytė) Darija1985
237Ibenskienė Ona1980
238Ibenskis Juozas1980
239Inkratas Juozas1985
240Ivanauskaitė (Ramanauskienė) Giedrutė1984
241Ivanauskas Gintautas Juozapas1992
242Ivanauskienė Elena1984
243Jablonskienė (Žakevičiūtė) Jadvyga2000
244Jacinavičaitė Viktorija2015
245Jacinavičiūtė Elena2015
246Jakas Leopoldas1992
247Jakas Povilas2008
248Jakienė Aldona1992
249Jakienė Ona1992
250Janavičienė Anelė2008
251Janavičius (Janavičienė) Vanda2013
252Jankienė Stasė1991
253Jankus Augustinas1991
254Janonienė (Žvironaitė) Ona2005
255Janonis Jonas2005
256Janonytė-Lelienė Vera2005
257Janonytė-Šukienė Genovaitė2005
258Janušauskas Vincas2005
259Janušauskienė Ona2005
260Jarmala Karolis2008
261Jaselskienė Elena1977
262Jaselskis Vladas1977
263Jasulaitienė Elena2000
264Jegorova-Melioranskaja Natalija2005
265Jemeljanova Anastasija2000
266Jocienė-Basienė Marija1998
267Jokūbauskis Stanislovas1999
268Jonaitis Henrikas1980
269Jonaitis (Janavičius) Kazys2013
270Jucevičius Stasys1980
271Juknelevičienė Elena2018
272Juknelevičius Adomas2018
273Juodagalvienė Emilija1997
274Juodagalvis Vincas1997
275Juodagalvytė-Kiselienė Marija1997
276Jurevičienė Juzefa1997
277Jurevičienė (Šneiderytė) Adelė1979
278Jurevičius Jonas1997
279Jurevičius Petras1979
280Jurevičiūtė-Sudeikienė Leonija1997
281Jurkienė Marija2001
282Jurkšaitienė Marijona1990
283Jurkšaitis Juozapas1990
284Jurkus Danielius2001
285Jusas Mykolas2009
286Jusienė Uršulė2009
287Juškevič Anastasija 1980
288Juškevič Michail1980
289Kairienė (Leonaitė) Ona2005
290Kairys Steponas2005
291Kalendra Andrejus2008
292Kalendraitė-Jakutienė Morta2008
293Kalendraitė-Levinskienė Meilutė Zofija2008
294Kalendraitė-Surkienė Viktorija2008
295Kalendrienė Monika2008
296Kalinkienė Veronika2000
297Kancevičienė Zosė2000
298Kancevičius Pranas2000
299Karalevičienė Stanislava2011
300Karalevičius Pranas2011
301Karaška Juozas2008
302Karaškienė Elena2008
303Kareiva Pranas1997
304Karosas Mykolas2018
305Karpavičienė Alevtina1995
306Karpavičius Povilas1995
307Karvelytė Valerija2012
308Kašinskas Pijus1978
309Kašinskienė Magdalena1978
310Kasperaitienė Sofija1991
311Kasperaitis Pranas1991
312Katinskaitė Kotryna2006
313Katinskas Juozas2006
314Kauneckas Vytautas2006
315Kaušaitė (Kaušytė) Elena2004
316Kaušinis Klemensas1996
317Kavaliauskas Kazimieras2000
318Kavaliauskienė Ona2011
319Kazakevičienė Zuzana2018
320Kazakevičius Vincas2018
321Kazanskienė Olga2007
322Kazanskis Edvardas2007
323Kazanskytė-Gargasienė Edita2007
324Kazlauskaitė Teofilė1985
325Kazlauskas Juozas, Juozo1996
326Kazlauskienė (Sondeckytė) Eugenija1996
327Kėrienė Elena1994
328Kerpauskas Juozas1981
329Kerpauskienė Adolfina 1981
330Kėrys Povilas1994
331Kibelaitė Juozapa1997
332Kiličiauskienė (Matuzevičiūtė) Veronika2005
333Kilikevičius Pijus1978
334Kirvelienė (Žvironaitė) Emilija2005
335Kislauskienė-Dambrauskaitė Regina1993
336Kleiba Adolfas1996
337Klimaitė-Radavičienė Felicija1993
338Klimas Petras1993
339Klimienė Felicijana1993
340Korsakas Antanas2011
341Korsakas Vytautas1990
342Korsakienė Ona2011
343Krasnickas Jonas2018
344Krasnickienė Marijona2018
345Krištopavičienė Bronislava 2006
346Krivičius Stanislovas1998
347Kručinskas Vladas1969
348Krulickas Jonas1993
349Krulickas Viktoras1993
350Krulickienė Viktorija1993
351Kšanavičienė Barbora2005
352Kšanavičius Stasys2005
353Kšanavičius Vytautas2005
354Kudžma Andrius1993
355Kulevičiūtė Stefanija2006
356Kunčaitis Antanas1996
357Kupraitis Antanas1980
358Kupraitis Jonas1980
359Kupraitis Juozas1980
360Kuprėnas Kazys1980
361Kurpauskas Pranas (Pranciškus)1981
362Kurpauskienė Marijona1981
363Kutorga Viktoras1982
364Kutorgienė-Buivydaitė Elena1982
365Kvedaravičienė Teofilė2006
366Kvedaravičius Vladas2006
367Ladigienė Stefanija1992
368Landsbergienė Ona1995
369Lapinskas Vincas2011
370Lapinskienė Konstancija2011
371Larionova-Gembickaitė Tatjana2013
372Larionovas Valentinas2013
373Lašienė Uršulė1997
374Lastienė Petronėlė2000
375Laucevičienė Ona2005
376Laucevičiūtė-Baužienė Jadvyga2005
377Laurinavičienė Elena2010
378Laurinavičius Bronislovas2010
379Laurinavičius Pranas2010
380Legantienė Michalina2004
381Leonavičienė Ona1999
382Leonavičius Eduardas1999
383Leščinskienė Marija1995
384Levinienė Antonina2013
385Levinskas Edvardas2012
386Levinskienė (Vilandaitė) Teresė2012
387Levulienė Albina2004
388Levulis Fulgentas2004
389Levulis Vladas2004
390Likevičienė Natalija1996
391Likevičius Vytautas1996
392Lingė Jonas2010
393Lingienė Stasė2010
394Liškienė Stanislava2004
395Liškus Stanislovas2004
396Liutkevič Ignacij1983
397Liutkevič Janina1983
398Lučiūnaitė-Kazakauskienė Mikalina 2010
399Lučiūnaitė-Martinkėnienė Elena2010
400Lučiūnas Antanas2010
401Lučiūnas Cezaris2010
402Lučiūnas Jonas2010
403Lukaševičienė Mikalina 2008
404Lukaševičius Antanas2008
405Lukaševičius Jonas2008
406Lukaševičius Stasys2008
407Lukaševičiūtė-Daugevičienė Gabrinė2008
408Lukaševičiūtė-Semaškienė Juzė2008
409Lukauskas Mikas2006
410Lukauskienė (Stankevičiūtė, Raclauskienė) Elena2006
411Lukoševičienė Monika2006
412Lukoševičius Bronius2006
413Macenavičienė Marija1976
414Macenavičius Antanas1976
415Macijauskaitė Liudvika2005
416Macijauskaitė Violeta2005
417Macijauskas Petras2005
418Macijauskas Robertas2005
419Macijauskas Zenonas2005
420Macijauskas (Maciejovskis) Polikarpas2005
421Maladauskas Petras1979
422Maladauskienė Uršulė1979
423Mališauskas Henrikas1996
424Mališauskienė Marija1996
425Marčiulionienė Valė2007
426Marčiulionis Jurgis2007
427Margaitienė Eleonora1991
428Margaitis Antanas1991
429Markevičienė Elena1991
430Markevičius Jonas1991
431Markevičius Juozapas1991
432Markevičius Romas1991
433Markevičius Vladas1991
434Markevičiūtė-Rytmetienė Marijona1991
435Markevičiūtė-Stanevičienė Valerija1991
436Markovskaja Aleksandra1992
437Markovskaja Ana1992
438Markovskaja Mavra1992
439Markovskij Chariton1992
440Markovskij Ivan1992
441Markovskij Mitrofan1992
442Martinkus Vaclovas1995
443Martul Juzefa1993
444Martul-Budrikienė Liucija (Leonarda)1993
445Masevič Justin1983
446Masevič (žmona) 1983
447Matora Anna2000
448Matulevičienė Ona1991
449Matuzevičienė Elena1981
450Matuzevičius Antanas1981
451Matuzevičiūtė-Briliuvienė Antonina1981
452Matuzevičiūtė-Valiukienė Julijona2005
453Mažylienė Antanina2006
454Mažylis Pranas2006
455Meškauskaitė Jakštienė Stefa2005
456Meškauskas Antanas2005
457Meškauskas Petras2005
458Meškauskas Pranas2005
459Meškauskas Teodoras2005
460Meškauskienė Ona2005
461Meškauskienė Zosia2005
462Meškėnas Agripina2013
463Meškėnas Josifas2013
464Meškenienė Ana2000
465Michailova Jelizaveta1992
466Michailovas Aleksejus1992
467Mikalauskas Antanas1994
468Mikalauskienė Stasė1994
469Miklaševičienė Marijona1996
470Miklaševičius Petras1996
471Mikolaitienė Felicija2005
472Mikolaitis Vincas2005
473Mikša Vincas2005
474Mikšienė Marija2005
475Mikšta Piotras2008
476Mikšto-Romaslovskaja Ana2008
477Mikuličienė Ona1995
478Mikuličius Petras1995
479Milaševičienė Marija2005
480Miniotas Leonardas1996
481Miniotienė Elžbieta Barbora1982
482Miniotienė Ona1996
483Minkevičienė Ekaterina (Kotryna)1990
484Minkevičius Sergejus1990
485Mitkienė Leokadija1995
486Mitkienė (Mikšaitė) Jadvyga2005
487Mitkus Jeronimas2005
488Mitkus Stanislovas1995
489Mižutavičienė Stanislava2016
490Mižutavičius Dominykas2016
491Mockaitytė Elena1996
492Mongirdienė Olga2011
493Montvila 2006
494Montvilienė Halina2006
495Mordosas Bronislavas1995
496Mordosienė Marijona (Marija)1995
497Morkūnaitė-Graževičienė Česlava1995
498Morkūnas Edvardas1995
499Morkūnas Mečislovas1995
500Morkūnas Vaclovas1995
501Morkūnienė Bronislava1995
502Mošinskienė-Didžiulytė Halina1982
503Mozūraitienė Ona1976
504Mozūraitis Alfonsas1976
505Mozūraitis Jonas1976
506Mozūraitis Zenonas1976
507Mozūraitytė-Čepienė Mefodija1976
508Mozūraitytė-Leskauskienė Zuzana1976
509Mozurkienė Kazimiera2007
510Muralienė Jadvyga1997
511Murauskas Gediminas2004
512Murinas Vincas2005
513Murinienė Emilija2005
514Naginė Vytautas2000
515Naginienė Stasė2000
516Naglytė-Vadauskienė Lidija2002
517Navickaitė-Motiejūnienė Stasė2000
518Navickienė Ona2000
519Navienė Stasė1997
520Navys Stasys1997
521Norbutienė Ona2011
522Norkienė Stefanija2015
523Norkus Antanas2015
524Norvaišaitienė Uršulė2001
525Norvaišaitis Juozas2001
526Norvaišaitytė-Radzevičienė Aldona2001
527Olšvang (Osauskaitė, Osowska) Jozefa1974
528Pagojienė Julijona2006
529Pagojus Baltramiejus2006
530Pagojus Julius2006
531Pagojutė Domicėlė2006
532Pajedaitė Bronė2000
533Palkauskas Kazys1996
534Palkauskas Vladas1996
535Palkauskienė Marija1996
536Paluckas Stanislovas2018
537Paluckienė Liudovika2018
538Papšys Juozas1994
539Paškauskas Vaclovas1998
540Paškauskienė Ona1998
541Paškevič Marija1999
542Paškevič-Tomaševskaja Elžbieta Sofija1999
543Paukštė Zosia1999
544Paukštys Bronislovas (Bronius)1977
545Paukštys Juozas1977
546Paulauskienė Bronislava1982
547Paulavičienė Antanina1983
548Paulavičius Jonas1983
549Paulavičius Jonas Kęstutis1983
550Paulavičiūtė Danutė1983
551Pečkytė Ona2005
552Pekarskienė Eugenija2000
553Pekarskis Viktoras2000
554Pekarskytė-Pakalniškienė Neonila2000
555Petkevičienė (Jablonskytė) Julija2001
556Petkevičius Tadas2001
557Petrauskaitė-Jagutienė Stasė2014
558Petrauskas Kipras1999
559Petrauskienė Juzefa2014
560Petrauskienė Lidija 1994
561Petrauskienė (Žalinkevičaitė) Elena1999
562Petrulis Juozas1980
563Pietrik Antonina1990
564Pikčiūnas Antanas1995
565Pikčiūnienė Julija2004
566Platajs Lidija1993
567Plekavičienė Joana2008
568Plekavičius Antanas2008
569Plokšto Uršulė1994
570Plokšto Vladislav (Vladislovas)1994
571Pocienė Petronėlė2019
572Pocienė Stefa1981
573Pocienė (Bacevičienė-Urbonavičiūtė) Barbora2021
574Pocius Antanas2019
575Pocius Tadas2021
576Pocius Vincentas2019
577Poniškaitienė Ona2005
578Poniškaitis Antanas Pranciškus2005
579Poniškaitis Jonas2005
580Poška Antanas2000
581Povilaika Petras2011
582Povilaikaitė (Babinskienė) Konstancija2011
583Povilaikienė Ona2011
584Požėla Vladas1980
585Preišegalavičius Kazimieras2013
586Premeneckaitė-Jonušienė Genė1999
587Premeneckas Jonas Juozas2001
588Premeneckas Vytautas 2001
589Premeneckienė Aleksandra 2001
590Prošogalavičienė Justina2013
591Prošogalavičius Nikodemas2013
592Pukaitė Genovaitė1967
593Pukas Juozapas2005
594Pukienė Marijona2005
595Pupšytė-Laurinaitienė Genė1997
596Račinskas Kazimieras1999
597Račinskienė Konstancija1999
598Račiūnas Antanas2007
599Račiūnas Antanas, Antano2007
600Račiūnas Petras2007
601Račiūnas Vincentas2007
602Račiūnienė Ona2007
603Radamanskienė Adamaitienė Aleksandra2006
604Radavičienė Juzefa1997
605Radavičius Danielius (Dionizas)1997
606Radlinskas Jonas2000
607Radlinskienė Felicija2000
608Ragauskas Antanas1991
609Ragauskienė Ona1991
610Rakevičius Algimantas1994
611Rakevičius Česlovas1993
612Rakevičius Jaroslavas1976
613Rakevičius Juozas1993
614Rakevičius Zenonas1994
615Ramanauskas Juozas1983
616Ramanauskienė Sofija1983
617Rauba Adolfina1983
618Rauba Henrikas1983
619Rauba Izabelė1983
620Rauba Vladislav1983
621Rekašienė Stanislava1994
622Rekašius Vincas1994
623Renčinauskienė Natalija1995
624Riaukaitė Alfonsa2001
625Riaukienė Justina2001
626Rimavičienė Juzefa1998
627Rimša Juozas2012
628Rimša Jurgis2012
629Rimšienė Justina2012
630Rimšienė Ona2012
631Rinkevič Jadvyga1983
632Rinkevič Jan1983
633Rinkevičienė Elena1976
634Rinkevičius Vytautas1976
635Rudėnas Kazimieras2013
636Rudėnienė Veronika2013
637Rudminaitienė Veronika2004
638Rudminaitis Alfonsas2004
639Rudminaitis Simonas2004
640Rudzevičiūtė-Aukštakienė Petronėlė1996
641Rudzianskienė Marijona2006
642Rusteikaitė Marija1996
643Rutkauskaitė-Viktaravičienė Janina2004
644Rutkauskas Juozas1996
645Ruzgienė Leokadija2010
646Ruzgienė Marcijona2020
647Ruzgienė Stanislava1979
648Ruzgys Aurimas Kazimieras2010
649Ruzgys Jonas1979
650Ruzgys Kazimieras2020
651Ruzgytė-Bimbirienė Eglė Marytė2010
652Ruzgytė-Bukauskienė Meilė Onytė2010
653Šaikūnas Mykolas2010
654Šaikūnienė Domicėlė2010
655Šalaviejienė Ieva2000
656Salenekas Juozas2000
657Salenekienė Matilda2000
658Šalkauskas Antanas2005
659Šalkauskienė Aleksandra2005
660Samboras Antanas1980
661Samborienė Elžbieta Vanda1980
662Sankienė Zofija1994
663Sankutė-Miškinienė Janina1994
664Sankutė-Toliušienė Teresė1994
665Sarpalienė Adelė1978
666Sarpalius Vladas1978
667Satkevičienė Valerija2011
668Satkevičius Eduardas2011
669Šatūnas Stasys2000
670Šatūnienė Ona2000
671Šaudvytienė Genovaitė1999
672Šaudvytis Pranas1999
673Šaulienė Domicėlė2006
674Šaulienė Marcijona2006
675Šaulys Napoleonas2006
676Šaulys Pranciškus2006
677Saunoris Jonas1994
678Savickas Jonas1982
679Savickas Vincas1978
680Savickienė Kastulė1978
681Savickienė Marija1982
682Šereika Stasys2002
683Šiaulienė Zofija2006
684Šiaulys Julijonas2006
685Šimaitė Ona1966
686Simanavičius Balys2015
687Šimelienė Jadvyga1983
688Šimelis Mykolas1983
689Šimkienė Petronėlė2019
690Šimkienė Vlada2005
691Šimkus Antanas2005
692Šimkus Pranas2019
693Šimkutė-Jankauskienė Ona1996
694Simokaitienė Zofija1992
695Simokaitis Juozas1992
696Sindikaitis Benediktas2007
697Sindikaitytė-Minelgienė Stasė2007
698Skačkauskaitė-Vaičiūnienė Antanina1993
699Skeltys Antanas2005
700Skirkienė Marijona2011
701Skirvainytė Anelė1980
702Skripkauskas Viktoras2011
703Skripkauskienė Bronė2011
704Šleževičienė Uršulė1994
705Šleževičius Vladas1994
706Šmidas (Schmid) Anton1964
707Šneiderienė Antonina1979
708Šneideris Juozas1979
709Sondeckienė Rozalija1996
710Sondeckis Jackus1996
711Songaila Alfonsas1992
712Špokaitė-Juodvalkienė Pranė2006
713Stakauskas Juozas1974
714Stanevičienė Julija1993
715Stanevičius Vincas1993
716Stanevičius Vytautas1993
717Stanevičiūtė Birutė1993
718Stanielko Julija1995
719Stanienė Magdalena2011
720Stankevič Jan1983
721Stankevič (Stankiewicz) Veronika1995
722Stankevič (žmona) 1983
723Stankevičienė Antanina2008
724Stankevičienė Uršulė1978
725Stankevičius Stanislovas2008
726Starkienė Elena2012
727Starkus Antanas2012
728Stašaitienė Agnė2005
729Stašaitis Jonas2005
730Stašaitis Juozas2005
731Stasiūnaitienė Ona2004
732Stasiūnaitis Juozas1995
733Staškevičienė Zofija2004
734Staškevičienė (Papšienė) Paulina1994
735Staškevičiūtė Aniceta1994
736Staškevičiūtė-Pašakarnienė Zuzana1994
737Staškus Adolfas2004
738Statauskas Jonas1996
739Statauskienė Stasė1996
740Statkevičiūtė Elena1984
741Steponavičienė Michalina1995
742Steponavičius Jonas1995
743Stongvilienė Agota2006
744Stonkienė Marijona2011
745Stonkus Povilas2011
746Straupienė Bronislova1981
747Straupis Juozas1981
748Strimaitienė Ona1992
749Strimaitienė Veronika1994
750Strimaitis Juozas1992
751Strimaitis Stasys1994
752Strimaitytė-Putnienė Milda1994
753Stulpinas Boleslovas1993
754Stulpinas Jonas2008
755Stulpinienė Joana2008
756Stulpinienė Ona1993
757Stūronas Juozas2019
758Stūronienė-Bajorinienė Palionė 2019
759Šukienė Sofija Eleonora 2006
760Survilaitė Vladislava2008
761Survilienė Elena2008
762Sutkienė Cecilija2005
763Sutkus Kazimieras2005
764Šveistys Pranas1982
765Sviderskis Alfonsas1980
766Sviderskis Stasys1997
767Svilienė Elžbieta2006
768Talačka Juozapas1994
769Talačka Mykolas1994
770Talačka Simonas1994
771Talačkienė Ona1994
772Talkevičiūtė Helena2012
773Tallat-Kelpša Jurgis1997
774Tallat-Kelpša Stanislovas1997
775Tallat-Kelpšienė Agota1997
776Tallat-Kelpšienė Antanina1997
777Tamašauskas Kazys2000
778Tamašauskienė Jadvyga2000
779Tamošiūnas Povilas2011
780Tarapaitė-Bersėnienė Elena1983
781Tarapaitė-Šliburienė Janina1983
782Tarapas (Tarapavičius) Stasys 1983
783Tarapienė Anelė1983
784Tarasevič Polina2013
785Tarvainytė Rozalija1996
786Taškūnas Vladislovas1994
787Tautavičienė Stanislava2002
788Tautavičius Stasys2002
789Tautavičius Zenonas2002
790Teišerskis Jonas2000
791Tekorienė Regina2002
792Tekorius Antanas2002
793Teniukas Juozas2000
794Teniukas Juozas, Juozo2000
795Teniukas Petras2000
796Teniukienė Ona2000
797Teniukienė Valerija2000
798Toliušienė Petronėlė1996
799Toliušis Dominykas1996
800Trinkūnas Juozas1999
801Trinkūnienė Domicėlė1999
802Truskovska (Vitkovska) Anela2001
803Truskovski Piotr 2001
804Tupikas Ignas 2000
805Tupikienė Petronėlė 2000
806Tverjonaitė-Jurgilienė Bronė1998
807Tverjonaitė-Švalkūnienė Rozalija1998
808Uborevičienė Elena1995
809Umbrasienė (Kaušinytė) Elena2006
810Urbelienė Ona2006
811Urbelienė-Unikauskienė Petronėlė2004
812Urbelis Adomas2004
813Urbelis Bronius2006
814Urbelytė Elena2006
815Urbonaitė-Damanskienė Ona1997
816Urbonas Andrius1997
817Urbonas Juozas1997
818Urbonienė Marija1997
819Užemeckas Antanas1996
820Užemeckienė (Tarvainytė) Veronika1996
821Užemeckytė-Bernikienė Petronėlė1996
822Vagnorienė Stanislava2006
823Vagnorius Povilas2006
824Vaicekauskaitė-Visockienė Janina1995
825Vaicekauskas Jonas1995
826Vaicekauskienė Vladislava1995
827Vainauskas Aleksandras1995
828Vainauskienė Ona1995
829Vaišnoras Adolfas1990
830Vaišnorienė Bronė1990
831Vaitkaitytė-Ruzgienė Stasė2005
832Vaitkaitytė-Vansauskienė Bronė2005
833Vaitkūnaitė-Nagienė Birutė1994
834Vaitkus Jonas2007
835Valčiukas Povilas2007
836Valčiukienė Antanina2007
837Valionienė Teofilė1996
838Valionis Vincas1996
839Vansovičienė Natalija2011
840Vansovičius Jonas2011
841Vansovičiūtė-Grigaliūnienė Janina2011
842Varčikas Vladas1988
843Vasiliauskaitė Stanislava1997
844Vasiliauskas Ignas1999
845Vasiliauskas Vladas1997
846Vasiliauskienė Anastazija 2013
847Vasiliauskienė Marija1999
848Vasiliauskienė Veronika1997
849Vasiljeva Ustina1999
850Vaškienė Klara2008
851Vaškys Augustas2008
852Vaškytė-Matviejienė Zelma2008
853Venclauskaitė Danutė1995
854Venclauskaitė Gražbylė1995
855Venclauskienė Stanislava1995
856Vidmantas Jurgis2013
857Vidmantienė (Vaitkevičaitė) Konstancija2013
858Viesnauskaitė Ona 2005
859Vilandaitė Lilija2012
860Viščienė Marijona2018
861Viščius Domas2018
862Vitkauskas Arėjas1966
863Vitkauskas Juozas 2006
864Vitkauskas Povilas 2006
865Vitkauskienė Julija1966
866Vitkauskienė Rachelė2006
867Vitkevičienė Emilija1997
868Vitkevičius Kazys1997
869Vobolevičienė Helena2006
870Vobolevičius Vincas2006
871Vocelka Pranas2013
872Vokietaitienė Ona2000
873Vokietaitis Antanas2000
874Vokietaitytė-Paškevičienė Stanislava2000
875Volskienė Stanislava2021
876Volskis Antanas2021
877Vonžodas Aleksandras2013
878Vonžodienė Malvina2013
879Vyšniauskas Algirdas2005
880Vyšniauskas Stanislovas1995
881Vyšniauskienė Natalija2005
882Vyšniauskienė Rožė1995
883Zabielavičius Juozas2003
884Žakovičius (Žakavičius) Vytautas2002
885Zaksaitė Marijona2007
886Zaksaitė-Vileikienė Ona2007
887Zaksas Pranas2007
888Žarnauskas Teofilis2004
889Žarnauskienė Marė2004
890Zaronas Jonas1982
891Zaronienė Petronėlė1982
892Zasimauskas Stasys1992
893Zasimauskienė Petronėlė1992
894Zaveckas Juozas2015
895Zaveckienė Marcelė2015
896Zelba Jonas1997
897Zelbienė Aleksandra1997
898Zelčiūtė-Holecek Marija2012
899Žemaitaitienė (Šneiderytė) Natalija1979
900Žemaitaitis Petras1979
901Žemaitis Vladas1974
902Žemeckienė Antanina1996
903Žilėnas Kazimieras1999
904Žilėnienė Apolonija1999
905Žilevičienė Adolfina2006
906Žilevičienė Ona1995
907Žilevičienė (Zilius) Ona2006
908Žilevičius Adomas1994
909Žilevičius Danielius2006
910Žilevičius Jonas1995
911Žilevičius Stasys1994
912Žiužnienė Adelė1994
913Žiužnys Jeronimas1994
914Zrelskienė Viktorija2004
915Zrelskis Steponas2004
916Zubovas Vladimiras1991
917Zubovienė (Čiurlionytė) Danutė Sofija1991
918Zubrienė Matilda2014
919Zubrys Antanas2014
920Žukauskas Kazys2008
921Žukauskas Kipras2006
922Žukauskas Stasys1991
923Žukauskienė Julija2006
924Žvinklevičienė (Lešinskienė) Ona2021
925Žvinklevičius Jonas2021
926Žvironaitė Veronika2000

1 Metai, kuriais gavo Pasaulio Tautų Teisuolio apdovanoijmą
Jūs naudojate mažiems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į didesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Versija didesniems ekranams