Apie knygasKNYGOS ŽYDŲ GELBĖJIMO TEMA

Į šį DVD įtraukta Sofijos Binkienės sudaryta pirmoji knyga apie žydų gelbėtojus – Ir be ginklo kariai / Sudarė Sofija Binkienė. – Vilnius: Mintis, 1967, 296 p

bei Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus leidiniai Gyvybę ir duoną nešančios rankos:

Gyvybę ir duoną nešančios rankos, 1-as sąsiuvinis / Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus, sud. Michail Erenburg ir Viktorija Sakaitė. – Vilnius, 1997, 112 p.

Gyvybę ir duoną nešančios rankos, 2-as sąsiuvinis / Valstybinis Vilniaus Gaono žydų, sud. Dalija Epšteinaitė ir Viktorija Sakaitė. – Vilnius, 1999, 134 p.

Gyvybę ir duoną nešančios rankos, 3-as sąsiuvinis, Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus, sud. Dalija Epšteinaitė ir Viktorija Sakaitė. – Vilnius, 2005, 130 p.

Gyvybę ir duoną nešančios rankos, IV knyga. Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus, sud. Danutė Selčinskaja. – Vilnius 2009, 274 p.

Informacija apie žydų gelbėtojus ir išsigelbėjusius Valstybiniame Vilniaus Gaono žydų muziejuje kaupiama nuo muziejaus įkūrimo 1989 metais.
Išvardintose knygose pateikta informacija apie konkrečius žydų gelbėtojus ir išsigelbėjusius, kuri buvo žinoma knygų sudarytojams šių knygų leidybos metais.
Atsiradus papildomiems duomenims, ši informacija bus tikslinama, įvedant į ekspozicijos kompiuterinį terminalą ar rengiant publikacijai naujus muziejaus ar kitus leidinius, kuriuose gali būti panaudota muziejuje sukaupta medžiaga.


Jūs naudojate mažiems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į didesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Versija didesniems ekranams