Išgelbėti žydų vaikai

Gruodžio 26 (šeštadienis)
Na, dėkui Dievui, šiandien pastatė mums krosnelę. Rodos, tokia maža, o suėdė tūkstantinę. Bus bent šilta, jeigu kaip nors gausime malkų. Šiaip nieko nauja.

Gruodžio 27 (sekmadienis)
Šiandien pirkom pusę metro malkų už 1500 rublių. Tai nebrangu. Bet turėjom patys viską susinešti. Dabar yra jau ir krosnelė, ir malkos. Skaičiuojame, kad taupant mums malkų turėtų užtekti iki kovo.

Gruodžio 28 (pirmadienis)
Oras sausas, malonus – šįmet gruodis be sniego. Šiaip pas mus viskas tas pat, bet ne, pirmiau buvo šalta, o dabar šilta, aaaa, tikras smagumas. Aš turiu naują darbą. Sėdžiu prie krosnies ir prižiūriu ugnį. Darbas malonus, todėl kartais tenka peštis su Vitu. Bet niekis. Renku geto kūrybą. Labai gražios dainos.

Gruodžio 29 (antradienis)
Pasigailėjo pagaliau ir mūsų – davė šviesą. Kaip malonu sėdėti šviesiame ir šiltame kambaryje, nors ir gurgiančiu pilvu, ir skaityti knygą. Tai ne tamsiame ir šaltame kaip rūsys kambary.

Gruodžio 30 (trečiadienis)
Pono Gaisto anksčiau neminėjau. Dabar su liūdesiu rašau, kad jis žuvo. Gaila man jo, bet nebe tokia jautri mano širdis. Et, visi mes žūsime – anksčiau ar vėliau.

Gruodžio 31 (ketvirtadienis)
Niūri Naujųjų metų naktis. Sprendžiamas mūsų likimas. Ar lemta mums bus 1943 metais išvysti saulę? Stengiamės būti linksmi, bet nesiseka. Nenorėdami laužyti tradicijų, bent geresnę vakarienę šiandien paruošėme. Nemanykite, net su raugintais kopūstais! Dvyliktą valandą girdėti šūviai. Taip sutinka miestas Naujuosius metus. Mes tylim, negirdim. Mes seniai, nesulaukę dvyliktos, užmigom.

1943

Sausio 1 (penktadienis)
Pasveikintas būk, išaušęs ryte! Ką atneši, ar laimės, ar kančių? Sprendimą, mums krauju pasirašytą, ar atleidimą – Naujųjų metų dovanų? Išspręstas buvo mūs likimas tamsiąją naktį be žvaigždžių, nakties paliks šios atminimas akivaizdoj mirties kančių.

Sausio 2 (šeštadienis)
Mūsų darbininkai Naujųjų metų proga turi porą laisvų dienų. Aerodrome darbai jau pasibaigė. Ten beeina tik moterys.
Vyrams yra kita katorga – Žaliojo tilto statyba. Darbas ten labai sunkus, todėl kaip pernai j aerodromą, taip šįmet dirbti prie Žaliojo tilto žmones gaudo.

Sausio 3 (sekmadienis)
Hitleris sakė kalbą. Kaip visuomet, nepamiršo ir mūsų. Bet kalba jau ne taip kaip pernai, kur tau! Didelės kautynės vyksta dabar prie Velikije Lūki. Miestas eina iš rankų į rankas. Stalingradas retai teminimas laikrašty.

Sausio 4 (pirmadienis)
Iškrito labai daug sniego. Tėvelis buvo mieste ir daug ko parnešė. Mes vėl užmezgėme ryšius su kai kuriais pažįstamais lietuviais.

Sausio 5 (antradienis)
Vitas jau į Sargėnus neina. Atidavė kortą, ir baigta. Dabar kaip amžinas valkata keliauja iš brigados į brigadą. Mamytė nesveikuoja: jai karštis, be to, toks didelis furunkulas, kad negali sėdėti. Mano rankose darbas virte verda.

Sausio 6 (trečiadienis)
Oras šiltas, bet labai, labai daug sniego.

Sausio 7 (ketvirtadienis)
Mūsų reikalai neblogi. Tėvelis dabar geriau uždirba. Mus palaiko ir kai kas iš miesto. Nė nepalyginsi su pernai. Kambarys išdžiūvo. Pernai nuo lubų tekėjo vanduo Bet ir dabar dar labai drėgna. Vanduo žliaugia nuo langų ir sienų. Br br br, kas žino, kokią cholerą galima sučiupti tokiame bute.

Sausio 8 (penktadienis)
Nuotaika prasta. Pasakojama apie kažkokias akcijas Vilniuje ir Rygoje, bijoma to paties ir čia. Šiurpoka.

Sausio 9 (šeštadienis)
Prasideda šalčiai. Dieve mano, kaip sustiro kojos. Na, brolyčiai, žiema dar ne kartą parodys, ką gali. Per anksti džiaugėmės. Kambary irgi ne per šilta. Na, mes jau žuvę.

Sausio 10 (sekmadienis)
Daug darbo su malkomis. Kas sekmadienį pjaunam ir skaldom visai savaitei. Ne prima malkas pirkom, ganėtinai šlapios. Dėl mūsų dingusio kostiumo padavėme į teismą, bus sprendžiama byla. Et, kvailystė.

Sausio 11 (pirmadienis)
Šiandien – -15°. Skaičiuojam dienas iki kovo mėnesio. Išsiilgę laukiame pavasario. Gavome porciją ne itin apetitą žadinančios arklienos. Riebalų neturime nė kruopelės. Vitas eina į brigadą, bet gali ir neiti – tiek teparneša.


Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija