Žydų gelbėtojai

Žvironas Antanas


Botanikas Jokūbas Movšovičius (1902-1982)

Dalija Epšteinaitė

Daugelį iškilių litvakų su Lietuva sieja nebent jų kilmė, apie ką liudija lakoniškai nurodyta gimimo vieta enciklopedijoje (J. Cheificas, M. Antokolskis, medicininės genetikos pradininkas S. Levitas iš Ukmergės ir kt). Šio tyrimo objektas – asmenybė, kurią su Lietuva sieja ne tik kilmė, bet ir veikla.
J. Movšovičius tikrų tikriausias litvakas gimęs Vilniuje. Čia Aušros Vartų gatvėje prabėgo vaikystė, jaunystės metai, pasaulėjautai daug reikšmės turėjo daugiakalbė aplinka. Mokslus išėjo hebrajų, jidiš, rusų ir lenkų mokyklose. Domėtis gamta, augalais, paskatino ta pati įvairailypė terpė, kurioje jis pritapo. Su valstiečių vežimais važiuodavo į užmiestį, kur tyrinėjo florą. Didelis smūgis buvo tėvų neigiamas požiūris į gabaus jaunuolio aistrą “nežydiškajai” profesijai. Konfliktas privertė J. Movšovičių išeiti iš šeimos.
Sėkmingai studijavo ir reiškėsi kaip mokslininkas. Kapitalinis darbas daktaro laipsniui buvo skirtas Panerių apylinkių florai, kur J. Movšovičius aprašė 180 augalų rūšių. Dėstė gamtos fakultete.
Okupacijos metu kartu su šeima buvo įkalintas Vilniaus gete. Turėjo galimybę slapstytis kolegų šeimose, tačiau nenorėjio palikti tėvų. Pogrindinėje geto mokykloje dėstė matematiką, geografiją, botaniką. Jo pastangomis buvo organizuota išvyka į Vingio parką.
Akcijos metu, kai buvo suimti tėvai, J. Movšovičiaus nebuvo namie. Išvengęs suėmimo ryžosi palikti getą. Slapstėsi keliose šeimose. Nenorėdamas užtraukti pavojaus kolegoms, karui baigiantis, slėpėsi botanikos sodo oranžerejoje. Ten buvo išduotas sargo. Per stebuklą liko gyvas.
1945 m. išvyko gyventi į Lenkiją. Lodzės mieste užveisė botanikos sodą, įkūrė fakultetą. Daug nusipelnė tiek Lenkijai, tiek Lietuvai. Po mirties jo vardas suteiktas Lodzės botanikos sodui, universiteto aulai, įkurtas Movšovičiaus istorinis landšaftinis takas 5 km ilgio.
Lietuvoje J. Movšovičiaus vardas minimas tik specialiolioje literatūroje, enciklopedijose.
Mokslininko gimimo šimtmečio proga buvo organizuota tarptautinė konferencija Vilniuje, 2003-jų metų liepos mėnesį.


Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija