Žydų gelbėtojai

Žvironas Antanas

Mes, žemiau pasirašiusieji žydų tautybės piliečiai, šiuo patvirtiname, kad profesorius Antanas Žvironas rūpinosi mumis ir dažnai padėdavo mums juodais vokiečių fašistų viešpatavimo metais:

Man, Movšovičiui Jakovui Isakovičiui, prof. A.Žvironas padėjo materialiai, aprūpindamas mane gete maistu ir pinigais, rizikuodamas tokiu būdu savo gyvybe.
Man, Žirnauskui Jakovui Gelechovičiui, prof. A.Žvironas padėjo išsigelbėti tuo, kad suteikė man galimybę slapstytis kaime. Pačiu kritiškiausiu momentu, ai laukė geto likvidavimas, ir mano žūtis, atrodė, buvo neišvengiama, aš gavau laišką, kuriame man buvo pasiūlyta nedelsiant palikti getą ir nueiti laiške nurodytu adresu. Tokiu būdu aš buvau išgelbėtas ir galėjau sulaukti Raudonosios Armijos atėjimo. Šis laikas buvo man atsiųstas prof. A.Žvirono, padedant jo pažįstamiems. Ir iki to laiko prof. A. Žvironas nuoširdžiai rūpinosi mano likimu, ir vieną kartą net slapta susitiko su manimi mieste, kur jis mane iškvietė iš geto, rizikuodamas patekti į sužvėrėjusių gestapininkų rankas.
Viską, ką prof. A.Žvironas darė dėl mūsų, jis darė mums nežinant ir be jokio mūsų prašymo, nelaukdamas už tai jokių apdovanojimų, jokios padėkos, vadovaudamasis išskirtinai nesavanaudiška meile žmogui. Būdamas kilnus ir itin humaniškas žmogus, prof. A. Žvironas su pasipiktinimu ir pasibaisėjimu stebėjo viską, kas čia vyko per vokiečių okupaciją, ir visas savo jėgas pašventė pagalbos kruvino fašizmo aukoms reikalui.

Dr. J.A.Movšovičius
Vilniaus Valstybinio Universiteto
Botanikos katedros docentas

J.G.Žirnauskas
Vilniaus Valstybinio Universiteto
Fizikinės chemijos katedros asistentas

Vilnius, 1945 m. balandžio 23 d.Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija