Istorinis kontekstas

Istorinių įvykių kronika

1944-03-27/28

Žiauri Vaikų akcija įvyko Kauno gete. Akcijai vadovavo Lietuvos koncentracijos stovyklų viršininkas SS oberšturmbanfiureris Vilhelmas Gekė (Göcke), oberfiureris Wilhelmas Fuchsas (Fuchs) ir oberšarfiureris Bruno Kittelis (Kittel). Į getą įsiveržę esesininkai ir ukrainiečių policininkai vaikščiojo po namus, atiminėjo iš motinų vaikus ir mėtė juos į autobusus. Pasipriešinusias motinas mušė šautuvų buožėmis ir užsiundė šunimis. Per dvi dienas buvo suimta apie 1 700 vaikų ir senelių. Jie buvo išvežti į Aušvicą sunaikinimui. Kovo 27-ąją taip pat buvo suimta 130 žydų policininkų. Kitą dieną 34 žydų policininkai buvo sušaudyti IX forte.

raktažodžiai: istorinis kontekstas
Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija