Istorinis kontekstas

Istorinių įvykių kronika

1943-02

Baigėsi „stabilizacijos laikotarpis“. 1943 m. vasario mėnesį nacių administracija nusprendė pradėti getų likvidavimą. Pirmiausia tai buvo padaryta prie Lietuvos generalinės srities prijungtose Svyrių ir Ašmenos apskrityse. 1943 m. kovo mėnesį buvo likviduoti Švenčionių, Mikailiškių, Ašmenos ir Salų getai. Apie 3 000 šių getų kalinių buvo perkelti į Vilniaus getą ir į Lietuvoje esančias darbo stovyklas. Kitiems buvo pasakyta, kad jie bus traukiniu pervežti į Kauno getą.
1943 m. balandžio 5 d. traukinys su žydais sustojo Paneriuose. Čia jie buvo išlaipinti ir sušaudyti Panerių miške. Žydų šaudyme dalyvavo ir lietuvių policininkai. Iš viso buvo nužudyta apie 4 000–5 000 žydų. Tik nedaugeliui pavyko pabėgti ir pasiekti Vilniaus getą.

raktažodžiai: istorinis kontekstas
Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija