Žydų gelbėtojai

Tamošiūnas Povilas

POVILAS TAMOŠIŪNAS

1941-ųjų liepos mėnesį šalia Subačiaus miestelio (Kupiškio raj.) buvo nužudyti beveik visi šio miestelio gyventojai žydai – moterys ir vyrai, vaikai ir seneliai. Apie dešimt žydų šeimų buvo palikta darbams, tarp kurių buvo Reginos Rozenbergaitės šeima. 1941 metais, lapkričio 24-ąją suėmė likusias dešimt šeimų ir ryte, apie 10 valandą, visus išvedė iš miestelio. Suaugusius visus sušaudė, o vaikučius mėtė gyvus į duobes ir užkasė. Tą naktį Reginai Rozenbergaitei pavyko pabėgti. Ji klaidžiojo po apylinkes, nežinodama kur slėptis, kol pateko pas vieną valstietį Jasvilionių kaime, tačiau šis merginą išdavė, atvažiavo baltaraiščiai ir nugabeno ją į valsčiaus daboklę, netoli Subačiaus stoties, Dvariškių kaime. Už keleto dienų į tą patį kalėjimą atgabeno Reginos motiną ir kitą jauną merginą – Sarą Jakobsonaitę, kurios šeimos nariai jau irgi buvo sušaudyti. 1941 lapkričio 30 d. šeštadienį, pavakary, kuomet vietiniai žudikai kaimynystėje surengė išgertuves, į kurias nuėjo ir kalėjimo sargas, prie kalėjimo langelio priėjo netoliese gyvenęs Povilas Tamošiūnas ir verkdamas pasakė, kad rytoj merginas ir Reginos motiną sušaudys, bet naktį jis bandys jas išlaisvinti. Vidurnaktį Povilas Tamošiūnas atėjo nešinas įrankiais ir pradėjo laužti duris. Jis darbavosi apie tris valandas ir ištraukė merginas iš tikros mirties nagų. Tačiau Reginos motina, praradusi sveikatą ir netekusi daugelio savo artimųjų, atsisakė bėgti, pasiliko ir buvo sušaudyta. Povilas Tamošiūnas pasiūlė merginoms pasilikti pas jį, tačiau jos atsisakė, nenorėdamos jo įtraukti į tokią rizikingą veiklą ir paprašė pagalbos pas Subačiaus kunigą Povilą Mikalajūną, kuris nukreipė merginas pas patikimus žmones, nebijančius priglausti merginų.
Tais sunkiaisiais metais Reginai Rozenbergaitei ir Sarai Jakobsonaitei padėjo išgyventi, slėpė ir maitino daug šių apylinkių valstiečių, kunigas Feliksas Ereminas parūpino Rozenbergaitei fiktyvius dokumentus, iš Rachilės ji tapo Regina, buvo priglaudęs savo namuose, ieškojo slapstymosi vietų.
Povilas Tamošiūnas pripažintas Pasaulio Tautų Teisuoliu Jad Vašem 2012 metais, kunigas Feliksas Ereminas 2013 metais.

Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija