žydų gelbėtojai

Davidonis Eugenijus

EUGENIJUS DAVIDONIS (1924–2003)

Prasidėjus karui Petronėlė Davidonienė su septyniolikmečiu sūnumi Eugenijumi ir globotine iš Kauno vaikų namų gyveno Biržų rajone, Jasiškių kaime. 1941 metais naktį iš birželio 22 į 23 Petronėlė į namus parsinešė prieš kelias dienas gimusią mergytę Eleonorą Levinšteinaitę. Sūnui Petronėlė pasakė, kad nuo šiol ji bus jo sesuo. Eleonorai buvo įrengta slėptuvė, iš kurios ji išeidavo tik sutemus. Petronėlė buvo ligota, todėl beveik visi rūpesčiai tekdavo Eugenijui. Moteris įsidukrino mergaitę, davė Davidonytės pavardę, ir toje šeimoje Eleonora gyveno iki 1954 metų, kol atsirado tikroji Eleonoros mama ir pasiėmė dukrą.

Eugenijus Davidonis 1999 metais apdovanotas Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi
VVGŽM, GS, f. 1, b. 880