žydų gelbėtojai

Iš dešinės pirma: Malka Levitan (Faktoraitė). Dovydas Kaplanas, Bronislova Straupienė, Taubė Kaplanienė, Birutė Straupytė su anūku Mindaugu Mišeikiu. Stovi: iš kairės Juozas Straupis, Birutės Straupytės dukra Silvija Mišeikienė, jos vyras Eduardas Mišeikis, Juozo Straupio žmona Eleonora, Vytautas Kuzminskis, jo žmona Lilija Kuzminskienė (Kaplanaitė) ir Malkos vyras Abelis Levitan. Raudondvaris, 1985