Žydų gelbėtojai

Austys Leonas

PETRONĖLĖ AUSTIENĖ LEONAS AUSTYS

Buvęs telšiškis Jakovas Gurvičius per karą pakeitė daugelį slapstymo vietų. Ne kartą jis sugrįžo ir į Vygantiškių kaimą (apie 5 km. nuo Telšių), nes daugelis šiame kaime gyvenusių valstiečių padėjo besislapstantiems žydams.
Iš Jakovo Gurvičiaus liudijimo:
Aš apsigyvenau Ausčių šeimoje 1943 m. birželio viduryje. Nors šeimoje buvo daug vaikų, jie mane noriai priėmė. Buvau gana stiprus paauglys, padėjau Leonui ir Petronėlei dirbti įvairius ūkio darbus. Leonui padėjau ruošti malkas žiemai, kartu išpjovėme visą beržynėlį, kurį jis norėjo paversti dirbama žeme.
Leonas Austys buvo drąsus žmogus, neneigė, kad padeda besislapstantiems žydams. Švęsdamas savo vardo dieną, sukvietė daug kaimynų (visi kaimynai žinojo, kad aš esu besislapstantis žydas), pasodino mane pačioje garbingiausioje vietoje šalia savęs ir iškilmingai pasakė kaimynams, savo svečiams: „Turime savo tarpe vieną žyduką, todėl pagerbkime jį.“
Ausčių ūkis buvo netoli pagrindinio vieškelio, pas juos dažnai užeidavo nepažįstami, pravažiuojantys žmonės todėl man pasirodė, kad ilgai būti šioje šeimoje yra nesaugu. Man prašant, Leonas Austys surado naują slapstymosi vietą pas savo seserį Stanislavą ir jos vyrą Juozapą Byras. Stanislava ir Juozapas gyveno tame pačiame Vygantiškių kaime, tik nuošalyje.

Byrų šeimoje Jakovas Gurvičius išbuvo ilgesnį laiką, kol gestapas šiose apylinkėse pradėjo kratas. Juozapas ir Stanislava Byros pripažinti Pasaulio Tautų Teisuoliais, jie ir jų šeimos nariai apdovanoti Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiais. Jakovui Gurvičiui prašant, Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiaus apdovanojimui pristatyta ir kita valstiečių šeima iš to paties, Vygantiškų kaimo – Leonas ir  Petronėlė Ausčiai, palaikę morališkai ir globoję paauglį žydų berniuką karo metais.

raktažodžiai: Gelbėtojai Austys Leonas
Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija