Žydų gelbėtojai

Norbutienė Ona

ONA NORBUTIENĖ
MARIJONA STONKIENĖ
POVILAS STONKUS
ZOSĖ STONKUTĖ-SKIERIENĖ


Edmundas Ruvinas Zeligmanas gimė 1931 m. vasario 25 d. Šilalėje, kantoriaus šeimoje. Vokiečiai Šilalę užėmė 1941 m. birželio 23-ąją. Šilalės žydai jau žinojo apie nacių vykdomą žydų genocidą, mėgino bėgti, tačiau tai pavyko tik nedaugeliui šeimų. Prasidėjo žudynės.
1941 m. liepos 7 d. daugiau kaip šimtą vyrų ir jaunuolių suvarė į sinagogą ir uždarė. Naktį sargybiniai ėmė mėtyti pro langus granatas ir daugelis viduje buvusių žydų žuvo. Likę gyvi buvo nužudyti rytojaus dieną. Prie mirtininkų duobės Edmundas matė, kaip jo mylimas tėvas griuvo į duobę. Kilus sumaiščiai, Edmundas pabėgo ir sugrįžo į Šilalę, kur buvo likusios moterys su vaikais. Edmundui stebuklingai pavyko pabėgti ir iš kitų žudynių, kai buvo šaudomos moterys su vaikais Tūbinės miške ir kai žydai buvo varomi sušaudymui iš Telšių geto.
Po kelių miškuose praleistų naktų Edmundas pasiekė Šilalę ir pasibeldė į gerai pažįstamų kaimynų Lašaičių namo langą. Lašaičiai baisėjosi klausydamiesi, ką berniukui teko iškęsti, nuprausė, pavalgydino. Tačiau pas buvusius kaimynus galėjo bet kas pastebėti Edmundą, todėl jį nusiuntė į Jokūbaičių kaimą už 5 km nuo Šilalės ir apgyvendino pas Oną Norbutienę. Edmundui teko slapstytis šaltoje kamaroje, retkarčiais jis išeidavo į lauką, apvilktas Onos Norbutienės sūnaus Povilo drabužiais. Dažnai jo negalėdavo išleisti į lauką, nes namai buvo prie pat kelio, pro šalį dažnai pravažiuodavo vokiečiai, dar dažniau – baltaraiščiai. Ona Norbutienė sutarė su seserimi Marijona ir jos vyru Povilu Stonkais, kurie gyveno Žvingių miestelyje, kad jie priims berniuką. Pas Stonkus vasarą Edmundas „gyveno" rugiuose, o rudenį ir pavasarį – daržinėje po šienu įrengtoje slėptuvėje. 1944 m. spalio mėnesį vokiečiai pasitraukė iš Žvingių. Po ilgų ir sunkių trejų slapstymosi metų Edmundas Zeligmanas pagaliau sulaukė išvadavimo. Edmundo motina mirė prieš karą, o tėvą, du brolius ir seserį sušaudė. Po karo Edmundas apsigyveno pas Praną Šimutį ir jo seserį, kurie gyveno netoli Šilalės miestelio. Jie priglaudė Edmundą kaip savo vaiką. Čia gyvendamas 1951 m. baigė Šilalės gimnaziją, vėliau Vilniaus universitetą, fizikos-matematikos fakultetą.


Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija