Žydų gelbėtojai

Mozurkienė Kazimiera

Kazimiera MOZURKIENĖ
Benediktas SINDIKAITIS Stasė SINDIKAITYTĖ-MINELGIENĖ


Freda Karpul (mergautinė pavardė Fridman) išaugo Skaudvilėje didelėje šeimoje, kurios dauguma narių žuvo Skaudvilėje 1941 m. rugsėjo 18 d. akcijos metu. Liko tik Freda ir jos sesuo Liba, jos išėjo į Kauno getą. Iš ten Liba buvo nuvaryta į Estiją ir ten žuvo, o Freda gete išbuvo viena iki 1944 m. pavasario. 1944-ųjų pavasarį Freda, ieškodama žydų partizanų, atėjo į Stakius. Kurį laiką Freda gyveno Benedikto Sindikaičio namuose, ji pažinojo jo dukterį Stasę Sindikaitytę dar prieš karą.
Anot Fredos, Sindikaičiai padėjo žydams nuo pat okupacijos pradžios. Bėgdama iš geto, Freda buvo sužeista, ir Benediktas jai padėjo. Benediktas Sindikaitis savo namuose slėpė tris žydus. Jis slapstė juos rūsyje, kurį iškasė po savo namu. Stasė Sindikaitytė (Minelgienė) prisimena, kad jos tėvas įrengė žydams slaptavietę, močiutė Kazimiera Mozurkienė gamino besislapstantiems valgyti, o pati Stasė nešiojo jiems maistą.
Sindikaičiai padėjo Fredai susisiekti su partizanų grupe, vadovaujama brolių Fainšteinų.
Naciai, ieškodami žydų Sindikaičių namuose, sumušė Benediktą, palikdami randus jo veide, bet jis nieko neišdavė. Naciai Benediktą areštavo, jam pavyko pabėgti, tačiau netrukus jis buvo suimtas ir 1944 m. rugsėjį nužudytas. Jo duktė Stasė Sindikaitytė (Minelgienė) šiandien gyvena Kaune ir palaiko ryšius su Freda Karpul. Moterys yra panašaus amžiaus.
Benediktas Sindikaitis, jo motina Kazimiera Mozurkienė ir duktė Stasė Sindikaitytė Minelgienė pripažinti Pasaulio Tautų Teisuoliais.
Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija