Žydų gelbėtojai

Mikolaitytė-Gelumbauskienė Dalia

Felicija MIKOLAITIENĖ
Vincas MIKOLAITIS
Emilija MURINIENĖ
Vincas MURINAS


Vieną 1943-jų rudens vakarą buvusiai Leono Volperto auklei pavyko uždengtame krepšyje išnešti savo auklėtinį iš Šiaulių geto. Pirmiausia auklė atnešė berniuką Vincui ir Felicijai Mikolaičiams, gyvenusiems Šiaulių mieste, Rūdės gatvėje. Vėliau Leoną Volpertą Mikolaičiai slapta pervežė į saugesnę vietą – Šepkaičių dvarą, kur gyveno Felicijos Mikolaitienės tėvai – Vincas ir Emilija Murinai. Abiejų šių šeimų pastangų dėka Leonas Volpertas išliko gyvas ir sulaukė vokiečių okupacijos Lietuvoje pabaigos.
Po karo paaiškėjo, kad berniuko tėvai žuvo. Vincas ir Felicija Mikolaičiai su dukra Dalia ir išgelbėtuoju Leonu Volpertu apsigyveno Šiauliuose. Berniukas pradėjo mokytis pradinėje mokykloje. Pagal auklės paliktą adresą Mikolaičiams pavyko surasti Leono Volperto gimines Maskvoje. 1947-tų metų pavasarį giminės iš Maskvos – Levas ir Jevgenija Goldbergai pasiėmė išgelbėtąjį Leoną Volpertą. Jie įsūnijo berniuką ir pavadino jį Leonidu Goldbergu. Leonidas Goldbergas (Leonas Volpertas) gyvendamas Maskvoje visą laiką palaikė glaudžius ryšius su gelbėtojų dukra Dalia Gelumbauskienė (Mikolaitytė).
Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija