Žydų gelbėtojai

Mickevič Aleksandr

1938 metais susituokę Genakas Purvas ir Elena Alferavičiūtė-Purvienė apsigyveno Semeliškėse. Prasidėjus karui, jie nepateko į getą, nes iš karto ėmė slapstytis pas gyventojus.
Karo metais, 1941-ųjų lapkritį, gimusią dukrelę Elena ir Genakas atidavė auginti bevaikių Zofijos ir Aleksandro Mickevičių šeimai, gyvenusiai Karališkių kaime, Trakų rajone. Mickevičiai mergaitę pavadino Danute, augino ir globojo kaip savo vaiką. Tuo tarpu tikrieji mergaitės tėvai iki 1943-iųjų slapstėsi pas vietinius gyventojus, vėliau prisijungė prie Rūdiškių miškuose buvusių partizanų, ten ir sulaukė karo pabaigos.
Karui pasibaigus, Zofijai ir Aleksandrui Mickevičiams buvo labai sunku skirtis su išgelbėtąja mergaite, todėl tikrieji mergaitės tėvai – Genakas Purvas ir Elena Purvienė, paliko savo dukrą auginti ją išgelbėjusiems Mickevičiams, kurie Danutę įsidukrino.
Šiuo metu Danutė Vaitkevičienė (Mickevič) gyvena tame pačiame jos gelbėtojų Zofijos ir Aleksandro Mickevičių name Karališkių kaime, Trakų rajone. Ji užaugino penkis vaikus, palaiko giminiškus ryšius su tikraisiais savo broliais Juozu ir Dovydu Purviais ir seserimis Reiza Zinkevičiene bei Liza Chasid.

Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija