Žydų gelbėtojai

Andriūnienė-Egan Stefanija

Stephanie Egan (Stefanija Andriūnienė) liudija:

Aš, Stefanija Andriūnienė, dabar Stephanie Egan, 1942 metais vadovaudama vaikų namams Kaune, priėmiau globoti prie lauko durų paliktą žydų tautybės mergaitę. Ji tuo metu buvo 4–5 metukų. 1944 metais, man išvažiavus iš Lietuvos, apie tolimesnį mergaitės gyvenimą nieko nežinojau.
Šiais metais, grįžusi gyventi į Lietuvą, pradėjau domėtis ir „mano“ žydaitės likimu. Spaudos dėka gruodžio mėnesio pradžioje sužinojau, kad Kaune, 3-je ligoninėje guli suparalyžuota žydė Janina Vitienė. 1999 12 10 nuvažiavau į ligoninę ir pamačiusi ją, bei pagal galimybes pabendravusi su ligone, aš atpažinau ją ir galiu paliudyti, kad Janina Vitienė ir yra ta pati, mano priimta globon 1942 metais mergaitė.

1999, gruodžio 11Stephanie Egan


raktažodžiai: Gelbėtojai Andriūnienė
Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija