Žydų gelbėtojai

Mackevičius Leonas

Karo metu Leonas Mackevičius kartu su motina Antanina, broliu Robertu ir seserimi Antanina gyveno Kaune, Panerių gatvėje. Dirbdamas fabriko „Guma“ vyr. inžinieriumi, Leonas Mackevičius kiek įmanydamas ir nebijodamas pavojų, padėdavo fabrike dirbusiems geto kaliniams žydams, kurie sudarė gerą pusę fabriko darbuotojų. Ginkluota vokiečių sargyba kasdien juos atvarydavo iš Vilijampolės geto. Leonas Mackevičius suorganizavo 3-jų žydų vaikų gelbėjimą, pats jame aktyviai dalyvaudamas. Taip buvo išgelbėta 13-metė Marina Landaitė (vėliau Rosickienė) ir dar du vaikai. Leonas Mackevičius taip pat padėjo pabėgti už fabriko vartų Miriam Šaferytei-Zaborskienei.
Po karo Leonas Mackevičius ilgą laiką dirbo „Inkaro“ fabriko direktoriumi, tapo technikos mokslų daktaru ir docentu.

Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija