Žydų gelbėtojai

Juodagalvienė Emilija

Vincas, Emilija ir Marija Juodgalviai

Per vokiečių okupaciją ūkininkai Vincas ir Emilija Juodgalviai gyveno Rimšėnų kaime su savo dukra Marija. Prieš karą Juodagalvis gerai pažinojo Samuilą Gilinskį. Gilinskis turėjo parduotuvę Ignalinoje, o Vincas buvo vienas iš jo nuolatinių klientų. Jie net buvo tapę draugais. 1944 m. gegužę Gilinskio žmona, sūnus ir kiti šeimos nariai buvo nužudyti prie Vidžių miestelio. Samuilas dirbo prievartos darbus Dūkšte. Kai naciai pradėjo atrinkinėti kitą žydų partiją sušaudymui, Samuilui pavyko pabėgti. Sužeistas, paplūdęs krauju jis atėjo pas Juodgalvius. Juodgalviai šiltai jį priėmė, mielai sutiko padėti. Vincas įrengė Samuilui slėptuvę svirne, o žmona Emilija ir dukra Marija aprūpindavo jį viskuo, ko reikėjo. Tuo metu vokiečiai ieškojo vietinių vyrų siųsti darbams į Vokietiją, prasidėjo paieškos ir Rimšėnų kaime. Juodgalvis šieno prikrautu vežimu nugabeno Gilinskį į gretimą miestelį, kuriame jau buvo Sovietų partizanai. Po karo Juodgalvių šeima buvo persekiojama už pagalbą žydams ir ryšius su partizanais. Samuilas Gilinskis tuomet priglaudė Mariją Juodgalvytę (Kiselienę), primuštą ir sužeistą, pas save Ignalinoje, o jam išvykus į Izraelį, Marija liko gyventi jo name.

Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija