Žydų gelbėtojai

Gvildys Juozas

Emilija GVILDIENĖ Juozas GVILDYS „Gerbiamieji žydų muziejaus bendradarbiai,
Mano tėvai Kaune bei Kauno rajone Gailiušių kaime slėpė ir išgelbėjo dvi žydų tautybės mergaites: tai Moisejaus Milnerio ir Klaros Šapiraitės duktė Žana ir žymaus Kauno stomatologo Akabaso duktė Niuta. Abi mergaitės pas mus slėpėsi nuo 1944 metų pradžios. Mano motina Emilija Spudaitė-Gvildienė (1887–1965) buvo pradžios mokyklos mokytoja, o Lietuvos kūrimosi pradžioje ir Steigiamojo Seimo narė (krikščionių demokratų frakcija). Mano tėvas Juozas Gvildys (1884–1968) buvo matematikos mokytojas, o visuomeniniame gyvenime reiškėsi kaip Blaivybės draugijos veikėjas. Žanos Milnerytės tėvai buvo nužudyti Kauno IX forte, mūsų namuose ji atsirado jos močiutės Šapirienės prašymu. Po karo Žaną įdukrino mano mamos sesuo Viktorija Spudaitė. Vėliau Žana baigė Kauno medicinos institutą, dirbo Kapsuke vaikų gydytoja ir 1978 m. tragiškai žuvo. Niutos Akabasaitės tėvai per karą išliko. Ji taip pat baigė Kauno medicinos institutą, stomatologijos fakultetą, ištekėjo ir su vyru išvyko į Izraelį. Linkiu sėkmės Jūsų kilniame darbe. Tegul Jūsų veikla prisidės kovoje prieš pasaulio beprotybę. Su pagarba Jonas Gvildys“ Iš Gyvybę ir duoną nešančios rankos, 1 sąsiuvinis,
Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus. Vilnius, 1997
Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija