Žydų gelbėtojai

Golumbiauskaitė-Vinevičienė Janina

Savo pirtyje Alytaus apskrityje, Butrimonių valsčiuje, Žaliosios vienkiemyje broliai Golumbiauskai slapstė trylikametį berniuką iš Butrimonių Lipą Garbovskį ir 6 žmones iš kaimyninio Stakliškių miestelio: Zeliką Šusterį ir jo žmoną Adą, žmonos brolį Baruchą ir 16-metę seserį, bei Zeliko seserį Rivą su vyru Caleliu. Riva pirtelėje pagimdė kūdikį.
Petro Golumbiausjo žmona Frania ruošė valgį visiems besislapstantiems žmonėms, priėmė Zeligo sesers Rivos gimdymą. Aktyviai dalyvavo gelbėjime Petro ir Franios Golumbiauskų dukra Janina, kasdien nešiojo besislapstantiems maistą, kurį ruošdavo jos motina.
Kažkam įskundus, 1942 m. balandžio 2 d. policija apsupo Golumbiauskų sodybą, ieškodama besislapstančių žydų. Prasidėjo susišaudymas ir pirtis buvo padegta. Bėgančius žydus policininkai nušovė vietoje, o kitus – sužeistuosius ir moteris – suėmė ir uždarė į daboklę. Kartu buvo suimti Petras ir Bronislovas Golumbiauskai. Suimtuosius žydus išvežė į Alytų ir ten sušaudė. Gelbėtojai Petras ir Bronislovas Golumbiauskai už žydų slėpimą taip pat buvo sušaudyti Alytuje. Apie šią skaudžią tragediją paliudijo kunigas Jonas Kaušyla, kuris tuo metu klebonavo Pivašiūnuose.


Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija