Žydų gelbėtojai

Giedrikienė Emilija


1941 m. birželį jaunų mokytojų porą iš Vilkijos – Šeiną ir Chaimą Gertnerius, per atostogas atvykusius į Vabalninką aplankyti Šeinos tėvų, netikėtai užklupo karas. Jau liepą visus Vabalninko žydus apgyvendino vienoje miestelio gatvėje, o po kelių savaičių išvežė į Pasvalį. Ten visus apgyvendino mokykloje, itin sunkiomis sąlygomis jie praleido keletą dienų. Šeinai ir Chaimui Gertneriams pavyko papirkti sargybinį ir pabėgti. Taip prasidėjo Gertnerių klajonės po miškus ir sodybas. Vasarą jie slapstėsi daržinėse, šieno kaugėse ar miško tankumyne. Atėjus rudeniui, dvi neturtingos vienkiemio gyventojos – seserys Petronėlė ir Elžbieta sutiko priimti Gertnerius pas save. Iš jų Gertneriai sužinojo, kad visi į Pasvalį iš aplinkinių vietovių suvežti žydai, tarp kurių buvo Šeinos tėvai ir trys broliai Sacharai, 1941-ųjų rugpjūčio 26 dieną buvo sušaudyti Žadeikių miške. Gertneriai išbuvo pas Petronėlę ir Elžbietą kelias savaites, kol kažkas iš kaimynų įskundė ir jiems teko ieškoti kitų slapstymosi vietų.
Besislapstydami Šeina ir Chaimas pakeitė ne vieną pastogę. Sunkiausiu metu –žiemą Gertnerius priglaudė vabalninkiečių Emilijos ir Juozo Giedrikų šeima.
Giedrikų šeimos namas stovėjo Vabalninko pakraštyje. Juozas Giedrikas turėjo malūną, pas juos dažnai lankydavosi valstiečiai. Patys sunkiai versdamiesi, jie slėpė Šeiną ir Chaimą Gertnerius, rizikuodami savo ir mažametės dukros Teresės gyvybėmis. Kažkam iš kaimynų įskundus, Gertneriai turėjo palikti šią pastogę. Netrukus atvyko policija daryti kratos, tačiau nieko įtartina nerado. Vidury žiemos išėję į laukus, Šeina ir Chaimas apsuko kelis ratus miške, bandė prašyti pagalbos pažįstamų ūkininkų, tačiau nesėkmingai. Neliko nieko kito, kaip vėl sugrįžti pas Giedrikus. Emilija su Juozu juos priėmė, nors baltaraiščiai jau buvo atėję ir grasino susidoroti. Vėliau Giedrikai rado jiems saugesnę vietą, kur Šeina ir Chaimas Gertneriai sulaukė karo pabaigos.
Po karo Šeina ir Chaimas Gertneriai apsigyveno Kaune, mokytojavo Kauno 4-oje vidurinėje mokykloje. Jiems gimė du sūnūs – Izidorius ir Ilja. 1972 m. Gertnerių šeima po ilgų prašymų gavo leidimą išvykti į Izraelį. Abi šeimos ilgą laiką palaikė glaudžius ryšius.

Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija