Žydų gelbėtojai

Gedeikis Juozas

Juozas ir Bronė Gedeikiai gyveno Džiaugėnų kaime, netoli Šilalės, turėjo savo ūkį. 1941-ųjų liepą Gedeikių pažįstama iš Šilalės Ona Straukienė paprašė gelbėti seseris Grosmanaites – 15 metų Ciporą ir 10-ies Sarą. Gedeikiai labai užjautė mergaites, kurių tėvas Volfas Grosmanas buvo nužudytas pirmomis karo dienomis ir sutiko priglausti sesutes Grosmanaites.
Iš Saros Raf (Grosmanaitės) liudijimo: Džiaugėnų kaimo gyventoja mokytoja Bronė Gedeikienė ir jos vyras Juozas Gedeikis sutiko mane ir seserį paslėpti (be jokio išskaičiavimo, tiktai iš gilaus humaniškumo). Pas Gedeikius su seserimi gyvenau apie tris mėnesis pačiu pavojingiausiu metu, kuomet rugsėjo mėnesį Tubinų miške buvo sušaudytos moterys ir vaikai. Kai kaimynai pradėjo į mus įtartinai žiūrėti, ir Gedeikiai išsigando, kad mus kas nors įskųs, seserį išsiuntė pas savo pažįstamus, o mane nuvežė į Šilalės kleboniją pas ten gyvenančias vienuoles. Apie 4 mėnesius jos mane slėpė spintoje. Kai klebono tarnaitė suprato, kad kažkas slepiasi, vienuolės kreipėsi į Gedeikius, ir jie paėmė mane pas save. Nežiūrint to, kad jie turėjo dvi mažas mergaites (trejų ir dvejų metų) ir jiems grėsė didelis pavojus, jie laikė mane pas save. Kai vėl pasidarė pavojinga gyventi pas juos, Juozas Gedeikis nuvežė mane pas to paties kaimo ūkininkę senutę Oną Budvytienę...
Juozas ir Bronė Gedeikiai per visą karą globojo seseris Grosmanaites, surasdavo joms vis kitas slapstymosi vietas. Valstiečiams, sutikusiems priimti Sarą ir Ciporą, jie padėdavo maistu, šelpdavo pinigais. 1943-ųjų vasarą Gedeikių iniciatyva Sara buvo nuvežta pas Platelių valsčiaus Gintališkių parapijos kleboną Spudą, o perkėlus jį klebonauti į Telšių valsčiaus Gadunavo parapiją, gyveno pas jį iki 1944 m. spalio-lapkričio, t.y. vokiečių okupacijos pabaigos.
1999 m. vasario 11 d. Juozas Gedeikis ir Bronė Gedeikienė pripažinti Pasaulio Tautų Teisuoliais Jad Vašem.
raktažodžiai: Gedeikis Gedeikiene Grosmanaite
Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija