Žydų gelbėtojai

Bieliukas Kazimieras

Didžiai Gerbiamam Vilniaus Valstybinio Universiteto Rektoriui Prof. Dr. K. Bieliukui

Prieš apleisdamas Vilnių, jaučiu gilią pareigą išreikšti rektoriui Prof. Dr. Kaziui Bieliukui širdingiausią padėką ir nuoširdžiausią dėkingumą už ypatingai rūpestingą Rektoriaus man teiktą globą.
Juodžiausiomis vokiečių okupacijos dienomis rektorius Prof. Dr. K. Bieliukas ištiesė man brolišką pagalbos ranką, laikė mane daug savaičių, savo nuosavame bute ir statydamas į pavojų savo gyvybę, dalinosi su manimi duonos kąsniu, o ir vėliau, mano nelegalaus gyvenimo mėnesiais padėjo man materialiai ir palaikė bei stiprino mane dvasiškai.
Pažinodamas Rektorių Prof. Dr. Kazį Bieliuką, turėjau galimybę pažinti jį ir ne tik kaip vadovą, visa savo siela atsidavusį senajam Vilniaus mokslo židiniui, bet ir kaip aukštų žmoniškumo ir humaniškumo idealų paveldėtoją, pasiruošusį pašvęsti save tų šūkių vardan.
Profesoriaus Dr. K. Bieliukio rektoriavimo laikai bus užrašyti auksinėmis raidėmis Vilniaus Universiteto istorijoje.

Vilnius, 1945 m. balandžio mėn. Doc. Dr. J. Movšovičius

Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija