Žydų gelbėtojai

Sutkienė Cecilija

Vlada ŠIMKIENĖ
Antanas ŠIMKUS

Cecilija SUTKIENĖ
Kazimieras SUTKUS


Zipora Kochen (gim. 1920, buvusi Zaksaitė) ir jos pussseserė Frida Štrom (gim. 1918, buvusi Niselevičiūtė) – abi kilę iš Vaiguvos (Kelmės rajonas), nuo 1941 metų rugsėjo buvo įkalintos Telšių gete. Geto likvidavimo išvakarėse, 1941 metų gruodžio mėnesio pabaigoje merginos pabėgo iš Telšių geto ir apsigyveno Šiaulių gete. 1944-ais metais, liepos pradžioje Zipora ir Frida slapta išėjo iš Šiaulių geto. Pradžioje abi merginas priglaudė šiauliškis Šimkus. Praėjus porai parų, šeimininkas nusiuntė pabėgėles pas savo brolį Antaną Šimkų, kuris su žmona Valda ir septyniais vaikais gyveno Užgirių kaime, 50 kilometrų už Šiaulių. Patys būdami labai neturtingi, Šimkai dalinosi viskuo ką turėjo su Zipora ir Frida. Statydami save į didelį pavojų, Šimkai slėpė žydes savo namo palėpėje ar svirne. Naktimis Zipora ir jos pusseserė palikdavo slėptuvę ir ateidavo į namus pasikeisti drabužių, nusiprausti. Kartą pas Šimkus buvo krata, nors žydų ir nerado, tačiau pabėgėlės nusprendė, kad tai blogas ženklas, kažkas įtaria, kad Šimkai slapsto žydus, todėl Zipora ir Frida nusprendė palikti šią šeimą. Jos susirado Kazimierą ir Ceciliją Sutkus, gyvenusius netoli Vaiguvos. Frida gerai pažinojo šią šeimą dar prieš karą. Kai Cecilija Sutkienė pamatė merginas, negalėjo patikėti savo akimis, nes nuo 1941-jų metų vasaros šiame rajone jau nebuvo žydų. Sutkai paslėpė moteris savo namo pastogėje, laikydami jų buvimą paslaptyje net nuo keturių savo mažų vaikų. Būdamos pas Sutkus, 1944 metų spalio viduryje, merginos sulaukė išvadavimo. Iš karto po karo Zipora Kochen (Zaksaitė) ir Frida Štrom (Niselevičiūtė) išvyko iš Lietuvos, po kurio laiko jos pasiekė Izraelį. Pradžioje rašė laiškus, tačiau, įsigalėjus Tarybų Sąjungoje „geležinei uždangai“, susirašinėjimas tapo neįmanomas. 1970-aisias Zipora susirado grįžusią iš Sibiro tremties Vladą Šimkienę. Antanas Šimkus mirė tremtyje 1951-ais, jo žmona Vlada Šimkienė gyveno Kelmėje, ten ir mirė 1992-ais metais. Abi išsigelbėjusios Zipora Kochen ir Frida Štrom gyvena Izraelyje, Tel Avive, jos vienintelės iš savo šeimų liko gyvos.


Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija