žydų gelbėtojai

Lukauskienė (Stankevičiūtė, Raclauskienė) Elena

Elena LUKAUSKIENĖ
Mikas LUKAUSKAS


Joselevičių šeima gyveno Kaune. Jie buvo keturiese: tėvai – Šimonas ir Lėja, ir jų vaikai – Chana ir Pesachas. 1941 metų birželio 25 d. Kauną okupavo vokiečiai ir, praėjus mėnesiui, Joselevičių šeima buvo priversta persikelti gyventi į getą. Jiems pavyko išgyventi per visas Akcijas, įskaitant Vaikų akciją, kuri įvyko 1944 metų kovo 27 dieną.
Tėvas bandė surasti prieglobstį savo vaikams. Jis susisiekė su draugais, su kuriais dirbo prieš karą. Per savo draugę Juliją Vitkauskienę Šimonas Joselevičius užmezgė kontaktą su Lukauskų šeima (Elena ir Miku), kurie sutiko paslėpti pas save du vaikus. Vaikai ten ir gyveno nuo 1944 m. balandžio iki 1945 m. vidurio.
Tėvas per karą neišgyveno, bet motina liko gyva. Po karo ji pasiėmė vaikus iš Lukauskų šeimos.
Metais vėliau nuo ligos mirė Chana Joselevič. Pesachas palaikė ryšį su Elena Lukauskiene iki jos mirties 1959 metais. Vėliau Pesachas Joselevičius persikėlė į Vilnių ir prarado kontaktą su Miku Lukausku. Lukauskai savo vaikų neturėjo. Pesachas Joselevičius nuo 1990 metų gyvena Izraelyje.