žydų gelbėtojai

Gydytojas Jokūbas Abramovičius su ypatinga pagarba prisimena med. seselę Eleną Uborevičienę:

1943 metais, būdamas Vilijampolės gete, per pogrindininką Ratnerį sužinojau, kad Vilijampolės „Lopšelyje“, kuriam vadovauja daktaras Baublys, slaptai priimami vaikai iš geto. Man pavyko susisiekti su daktaru Baubliu ir sesele Elena Uborevičiene, paprašyti, kad priimtų į darželį mano dukrą. Mano dukra buvo priimta į lopšelį ir kaip kiti geto vaikai (apie 20) buvo globojami seselės Uborevičienės, kuri taip darydama rizikavo savo gyvybe...

Iš „Lopšelio“ Ariela Abramovičiūtė pateko į Juozapo ir Julijos Dautartų šeimą, gyvenusią Kauno rajone, Šilelio kaime. Kiek leisdavo aplinkybės, savo mažąją dukrelę aplankydavo tėvas gydytojas Jokūbas Abramovičius. Dautartų šeimoje Ariela sulaukė karo pabaigos.