žydų gelbėtojai

Vitkevičienė Emilija

Emilija ir Kazys Vitkevičiai

Nacistinei Vokietijai okupavus Lietuvą, Alsėdžių ir Telšių gyventojos Miriama Blochaitė (vėliau Kleiner), Ruti Blochaitė (Hakarmi) ir Anela Šneiderytė ieškojo prieglobsčio pas valstiečius. Pirmieji, suteikę būtiną pagalbą, buvo Emilija Vitkevičienė ir jos sūnus Kazys. Netrukus besislapstančių Emilijos Vitkevičienė namuose padaugėjo – Emilija ir jos sūnus Kazys priėmė į savo namus Sarą Braude ir jos dukrą Gitą, Šeiną Diną Lipmanaitę (vėliau Šusterovič). Iškilus pavojui, Vitkevičiai padėjo ieškoti saugaus prieglobsčio savo globotinėms, aprūpindavo moteris maistu. Šioms moterims padėjo išgyventi ir kiti valstiečiai: Pranas Kareiva, Pranciškus Gadeikis ir jo sesuo Julija.
Įtarus žydų slapstymu, Emilija Vitkevičienė buvo areštuota. Iš Miriamos Kleiner, Ruti Hakarmi ir Anelos Šneiderytės liudijimo:
Emilija Vitkevičienė buvo areštuota, kankinta, kad išduotų slepiamus žydus. Išleista iš kalėjimo, ji toliau tęsė savo kilnų darbą. Ypatingai mumis rūpinosi jos keturiolikmetis sūnus Kazys. Mirtino pavojaus akivaizdoje Kaziui prireikė daug pastangų, kad galėtų mus išgelbėti. Jis pats įrengė slėptuvę miške, nešė mums maistą. Sunku aprašyti, su kokiu pasiaukojimu šie žmonės mums padėjo. Net pasibaigus karui, kai ruošėmės išvykti į Kauną, Emilija ir Kazys Vitkevičiai aprūpino mus geresniais drabužiais.
Emilija Vitkevičienė, Kazys Vitkevičius, Pranas Kareiva, Pranciškus Gadeikis ir Julija Gadeikytė pripažinti Pasaulio Tautų Teisuoliais 1997 metais.