žydų gelbėtojai

 VardasPTT Apd.1
1Adomynaitė-Spitrienė Natalija1997
2Adomynas Antanas1997
3Adomynienė Ona1997
4Alekna Povilas2012
5Aleknavičienė Sofija2006
6Aleknavičiūtė-Milienė Bronė2006
7Aleknienė Paulina2012
8Aleksandravičienė Paulina1980
9Andraitis Antanas1994
10Andriuškevičienė Joana2011
11Andriuškevičius Petras2011
12Anevičienė Antanina2009
13Anevičius Jeronimas2009
14Anevičius Vytautas2009
15Anevičiūtė Juzė2009
16Antanaitis Jonas1979
17Antanaitis Vincas1979
18Antanaitytė Stanislava1979
19Antanaitytė-Petrulaitienė Veronika1979
20Anužienė (Malein) Elena2000
21Anužienė (Vilnonis) Elena 2000
22Anužis Česlovas2000
23Anužis Ignacas2000
24Arlauskas Kazimieras2009
25Arlauskienė Veronika2009
26Audėjienė Ona1970
27Audėjus Juozas1970
28Augustinavičienė Ona1998
29Augustinavičius Juozas1998
30Babarskienė Jadvyga2000
31Babarskis Alfonsas2000
32Babonas Antanas2011
33Bagdonavičius Pranas1992
34Bagurskas Juozapas2020
35Bagurskienė Marijona2020
36Bajorinas Pranas1982
37Bakša Kazys2004
38Bakšienė Marija2004
39Balčikonienė Agota1994
40Balčikonis Antanas1994
41Balčinaitė Petronėlė1995
42Balčinas Jonas1995
43Balčinienė Barbora1995
44Balčinienė (Burbaitė) Stefanija1995
45Balčiūnas Adomas1994
46Balčiūnienė Anelė1994
47Baliutienė Ona2013
48Baliutis Adolfas2013
49Balkienė Nina1994
50Baltutis Vytas1980
51Balutis Juozas2013
52Bartkevičienė Stasė1980
53Bartkevičius Juozas1980
54Baublienė Jadvyga1977
55Baublys Petras1977
56Baublys Sergijus1977
57Beinaravičienė Uršulė1992
58Beinaravičius Vladas1998
59Beinaris Pranas2018
60Beinorienė Kotryna2018
61Beleckienė Morta2000
62Beleckienė Petronėlė1982
63Berčiūnaitė-Kaminskienė Birutė1996
64Berčiūnas Jurgis Aleksandras1996
65Bernotaitė Julija2007
66Bieliūnienė (Ragaišienė-Bieliūnienė) Aleksandra1998
67Bielskienė Ona1998
68Bielskienė Zosė2004
69Bielskis Aleksandras2004
70Binkienė Sofija1967
71Binkis Gerardas1988
72Binkis Kazys1988
73Binkytė Eleonora1988
74Binkytė-Mozuriūnienė Lilijana1988
75Binkytė-Nacevičiūtė (Damijonaitienė) Irena1988
76Bižienė Janina2004
77Bižys Juozas2004
78Blažaitienė Adelė2015
79Blažaitis Antanas2015
80Blažaitytė-Liutikienė Valentina Eugenija2015
81Boguslauskas Antanas1992
82Bradauskas Pranas2005
83Bradauskienė Jadvyga2005
84Bražėnienė Konstancija1970
85Bružas Stanislovas2000
86Bružienė Valerija2000
87Budreikaitė Bronė 2011
88Budzinskaitė Benigna2006
89Budzinskaitė Stefanija2006
90Budzinskas Antanas2006
91Budzinskienė Benigna2006
92Buknienė Stasė2006
93Buknys Raimondas2006
94Bukontas Jeronimas1995
95Bukontienė Marija1995
96Buožienė Petronėlė2011
97Buožis Vincentas2011
98Burba Stanislovas2007
99Burbienė Stanislava2007
100Bušauskaitė-Bužavienė Kazė2007
101Bušauskaitė-Dakinevičienė Albina 2007
102Bušauskas Feliksas2007
103Bušauskas Feliksas, Felikso2007
104Bušauskienė Teklė2007
105Butkevičienė Juozapota1998
106Butkevičienė Marija1998
107Butkevičienė Teklė1998
108Butkevičius Jonas1998
109Butkevičius Karolis1998
110Butkevičiūtė-Griniuvienė Ona1998
111Butkienė Petronė1981
112Byla Vincentas1996
113Byra Juozapas2006
114Byrienė Stanislava2006
115Čaikovski Juzef 1983
116Čaikovski (žmona) 1983
117Čečkevičienė Zuzana2006
118Čečkevičius Kazys2006
119Černiauskas Bronislovas1993
120Černiauskienė Ona1993
121Černiauskytė-Dugnienė Genovaitė1993
122Česnavičienė Marija1995
123Česnavičius Antanas1995
124Chlopinaitė Elena1974
125Čiurlionienė Sofija1991
126Čižinauskaitė-Alimova Birutė1992
127Čižinauskas Jonas1992
128Čižinauskienė Ona1992
129Dailidavičienė Uršulė1996
130Dailidavičius Algimantas2004
131Dailidavičius Vincas1996
132Dainauskas Juozas2004
133Dainauskas Petras2004
134Dainauskienė Bronislava2004
135Damanskaitė Stanislava2006
136Damanskas Petras2006
137Damanskienė Pranė2006
138Daugėla Vincas 2005
139Daugevičienė Rozalija2008
140Daugevičienė Zosė2008
141Daugevičius Jonas2008
142Daugevičius Pranas2008
143Daugevičius Vladas2008
144Daugevičiūtė-Ruoškienė Janina2008
145Dauguvietienė-Kuzmina Olga1985
146Dauguvietytė-Dubrovski Anastasija1985
147Dauguvietytė-Kudabienė Elena1985
148Dausinienė Stanislava2006
149Dautartas Juozapas2004
150Dautartienė Julija2004
151Dimša Kazimieras2009
152Dimšaitė-Palčiauskienė Antanina2009
153Dimšaitė-Prakelienė Gabrielė2009
154Dimšienė Julija2009
155Dobilaitė Matilda2009
156Drupas Vladas1981
157Dubininkaitė-Raškevičienė Ramutė2005
158Dubininkas Justinas2005
159Dubininkienė Marijona2005
160Dužinskaitė-Servienė Elžbieta1997
161Eičas Pranas2019
162Eigelytė Stefanija1997
163Eimontas Jonas2013
164Elijošaitienė Ona1994
165Elijošaitis Bronius 1994
166Elijošaitis Pranas1994
167Ereminas Feliksas2013
168Esertas Artūras1995
169Fugalevičiūtė Natalija2005
170Gadeikis Pranas1997
171Gadeikytė Julija 1997
172Gadlevska Helena1983
173Gadlevski Juzef1983
174Gaigalaitė Stefanija1999
175Gaigalienė Juzefa1999
176Gailiūnas Kazimieras2004
177Gailiūnienė Petronėlė2004
178Gaižauskas Juozas2019
179Gaižauskienė Stanislava2019
180Galvonaitė Marcelė1996
181Garbačiauskas Steponas2008
182Garbačiauskienė Marijona 2008
183Gasiūnas Juozapas1997
184Gasparavičienė Veronika2005
185Gasparavičius Alfonsas2005
186Gavelienė Jadvyga2001
187Gavelis Stasys2001
188Gecevičienė Bronislava1991
189Gecevičius Adomas1991
190Gedaika Petras1998
191Gedaikienė (Rimavičiūtė) Liudvika1998
192Gedeikienė Bronė1999
193Gedeikis Juozas1999
194Gedmantienė Michalina1993
195Gelžinienė Ona2012
196Gelžinis Jonas, Izidoriaus2012
197Gembickaitė-Jainschig Tamara2013
198Gembickienė Ana2013
199Gintalas Ignas1998
200Gintalas Juozas1998
201Gintalienė (Platakaitė) Kristina1998
202Girbudas Petras2005
203Girdvainienė Ona2011
204Girdvainis Jonas2011
205Glaveckas Juozas2004
206Glaveckienė Anelė1998
207Gobis Antanas1979
208Golubovienė-Fugalevičiūtė Lidija2005
209Gotautas Bronius1974
210Granskytė Pranciška2006
211Graževičienė Vanda Marija1995
212Graževičius Jonas1995
213Graževičiūtė Lukšienė Vanda1995
214Greičius Jonas2014
215Greičiuvienė Marijona2014
216Greizė Haroldas (Karolis)2004
217Greizė Jevgenija (Jevdokija)2004
218Grendienė Apolonija2005
219Grigaitis Zenonas1994
220Grigalaitienė Bronė1991
221Grigalaitis Pranas1991
222Grigonienė (Kazlauskaitė) Felicija1996
223Grigonis Juozas1996
224Grigorjeva Jelena2004
225Grigorjeva-Ostjanko Irina2004
226Grincevičienė Julija2005
227Grinius Kazys2015
228Griniuvienė Kristina2015
229Grybauskas Andrius1996
230Gudaitienė Juzė1978
231Gulbinovič Aleksandr1983
232Gulbinovič Veronika1983
233Gylienė Aleksandra Ona1983
234Gylys Leonas1983
235Hanfman Andrej1985
236Hanfman (Dauguvietytė) Darija1985
237Ibenskienė Ona1980
238Ibenskis Juozas1980
239Inkratas Juozas1985
240Ivanauskaitė (Ramanauskienė) Giedrutė1984
241Ivanauskas Gintautas Juozapas1992
242Ivanauskienė Elena1984
243Jablonskienė (Žakevičiūtė) Jadvyga2000
244Jacinavičaitė Viktorija2015
245Jacinavičiūtė Elena2015
246Jakas Leopoldas1992
247Jakas Povilas2008
248Jakienė Aldona1992
249Jakienė Ona1992
250Janavičienė Anelė2008
251Janavičius (Janavičienė) Vanda2013
252Jankauskienė-Šimkutė Ona1996
253Jankienė Stasė1991
254Jankus Augustinas1991
255Janonienė (Žvironaitė) Ona2005
256Janonis Jonas2005
257Janonytė-Lelienė Vera2005
258Janonytė-Šukienė Genovaitė2005
259Janušauskas Vincas2005
260Janušauskienė Ona2005
261Jarmala Karolis2008
262Jaselskienė Elena1977
263Jaselskis Vladas1977
264Jasulaitienė Elena2000
265Jegorova-Melioranskaja Natalija2005
266Jemeljanova Anastasija2000
267Jocienė-Basienė Marija1998
268Jokūbauskis Stanislovas1999
269Jonaitis Henrikas1980
270Jonaitis (Janavičius) Kazys2013
271Jucevičius Stasys1980
272Juknelevičienė Elena2018
273Juknelevičius Adomas2018
274Juodagalvienė Emilija1997
275Juodagalvis Vincas1997
276Juodagalvytė-Kiselienė Marija1997
277Jurevičienė Juzefa1997
278Jurevičienė (Šneiderytė) Adelė1979
279Jurevičius Jonas1997
280Jurevičius Petras1979
281Jurevičiūtė-Sudeikienė Leonija1997
282Jurkienė Marija2001
283Jurkšaitienė Marijona1990
284Jurkšaitis Juozapas1990
285Jurkus Danielius2001
286Jusas Mykolas2009
287Jusienė Uršulė2009
288Juškevič Anastasija 1980
289Juškevič Michail1980
290Kairienė (Leonaitė) Ona2005
291Kairys Steponas2005
292Kalendra Andrejus2008
293Kalendraitė-Jakutienė Morta2008
294Kalendraitė-Levinskienė Meilutė Zofija2008
295Kalendraitė-Surkienė Viktorija2008
296Kalendrienė Monika2008
297Kalinkienė Veronika2000
298Kancevičienė Zosė2000
299Kancevičius Pranas2000
300Karalevičienė Stanislava2011
301Karalevičius Pranas2011
302Karaška Juozas2008
303Karaškienė Elena2008
304Kareiva Pranas1997
305Karosas Mykolas2018
306Karpavičienė Alevtina1995
307Karpavičius Povilas1995
308Karvelytė Valerija2012
309Kašinskas Pijus1978
310Kašinskienė Magdalena1978
311Kasperaitienė Sofija1991
312Kasperaitis Pranas1991
313Katinskaitė Kotryna2006
314Katinskas Juozas2006
315Kauneckas Vytautas2006
316Kaušaitė (Kaušytė) Elena2004
317Kaušinis Klemensas1996
318Kavaliauskas Kazimieras2000
319Kavaliauskienė Ona2011
320Kazakevičienė Zuzana2018
321Kazakevičius Vincas2018
322Kazanskienė Olga2007
323Kazanskis Edvardas2007
324Kazanskytė-Gargasienė Edita2007
325Kazlauskaitė Teofilė1985
326Kazlauskas Juozas, Juozo1996
327Kazlauskienė (Sondeckytė) Eugenija1996
328Kėrienė Elena1994
329Kerpauskas Juozas1981
330Kerpauskienė Adolfina 1981
331Kėrys Povilas1994
332Kibelaitė Juozapa1997
333Kiličiauskienė (Matuzevičiūtė) Veronika2005
334Kilikevičius Pijus1978
335Kirvelienė (Žvironaitė) Emilija2005
336Kislauskienė-Dambrauskaitė Regina1993
337Kleiba Adolfas1996
338Klimaitė-Radavičienė Felicija1993
339Klimas Petras1993
340Klimienė Felicijana1993
341Korsakas Antanas2011
342Korsakas Vytautas1990
343Korsakienė Ona2011
344Krasnickas Jonas2018
345Krasnickienė Marijona2018
346Krištopavičienė Bronislava 2006
347Krivičius Stanislovas1998
348Kručinskas Vladas1969
349Krulickas Jonas1993
350Krulickas Viktoras1993
351Krulickienė Viktorija1993
352Kšanavičienė Barbora2005
353Kšanavičius Stasys2005
354Kšanavičius Vytautas2005
355Kudžma Andrius1993
356Kulevičiūtė Stefanija2006
357Kunčaitis Antanas1996
358Kupraitis Antanas1980
359Kupraitis Jonas1980
360Kupraitis Juozas1980
361Kuprėnas Kazys1980
362Kurpauskas Pranas (Pranciškus)1981
363Kurpauskienė Marijona1981
364Kutorga Viktoras1982
365Kutorgienė-Buivydaitė Elena1982
366Kvedaravičienė Teofilė2006
367Kvedaravičius Vladas2006
368Ladigienė Stefanija1992
369Landsbergienė Ona1995
370Lapinskas Vincas2011
371Lapinskienė Konstancija2011
372Larionova-Gembickaitė Tatjana2013
373Larionovas Valentinas2013
374Lašienė Uršulė1997
375Lastienė Petronėlė2000
376Laucevičienė Ona2005
377Laucevičiūtė-Baužienė Jadvyga2005
378Laurinavičienė Elena2010
379Laurinavičius Bronislovas2010
380Laurinavičius Pranas2010
381Legantienė Michalina2004
382Leonavičienė Ona1999
383Leonavičius Eduardas1999
384Leščinskienė Marija1995
385Levinienė Antonina2013
386Levinskas Edvardas2012
387Levinskienė (Vilandaitė) Teresė2012
388Levulienė Albina2004
389Levulis Fulgentas2004
390Levulis Vladas2004
391Likevičienė Natalija1996
392Likevičius Vytautas1996
393Lingė Jonas2010
394Lingienė Stasė2010
395Liškienė Stanislava2004
396Liškus Stanislovas2004
397Liutkevič Ignacij1983
398Liutkevič Janina1983
399Lučiūnaitė-Kazakauskienė Mikalina 2010
400Lučiūnaitė-Martinkėnienė Elena2010
401Lučiūnas Antanas2010
402Lučiūnas Cezaris2010
403Lučiūnas Jonas2010
404Lukaševičienė Mikalina 2008
405Lukaševičius Antanas2008
406Lukaševičius Jonas2008
407Lukaševičius Stasys2008
408Lukaševičiūtė-Daugevičienė Gabrinė2008
409Lukaševičiūtė-Semaškienė Juzė2008
410Lukauskas Mikas2006
411Lukauskienė (Stankevičiūtė, Raclauskienė) Elena2006
412Lukoševičienė Monika2006
413Lukoševičius Bronius2006
414Macenavičienė Marija1976
415Macenavičius Antanas1976
416Macijauskaitė Liudvika2005
417Macijauskaitė Violeta2005
418Macijauskas Petras2005
419Macijauskas Robertas2005
420Macijauskas Zenonas2005
421Macijauskas (Maciejovskis) Polikarpas2005
422Maladauskas Petras1979
423Maladauskienė Uršulė1979
424Mališauskas Henrikas1996
425Mališauskienė Marija1996
426Marčiulionienė Valė2007
427Marčiulionis Jurgis2007
428Margaitienė Eleonora1991
429Margaitis Antanas1991
430Markevičienė Elena1991
431Markevičius Jonas1991
432Markevičius Juozapas1991
433Markevičius Romas1991
434Markevičius Vladas1991
435Markevičiūtė-Rytmetienė Marijona1991
436Markevičiūtė-Stanevičienė Valerija1991
437Markovskaja Aleksandra1992
438Markovskaja Ana1992
439Markovskaja Mavra1992
440Markovskij Chariton1992
441Markovskij Ivan1992
442Markovskij Mitrofan1992
443Martinkus Vaclovas1995
444Martul Juzefa1993
445Martul-Budrikienė Liucija (Leonarda)1993
446Masevič Justin1983
447Masevič (žmona) 1983
448Matora Anna2000
449Matulevičienė Ona1991
450Matuzevičienė Elena1981
451Matuzevičius Antanas1981
452Matuzevičiūtė-Briliuvienė Antonina1981
453Matuzevičiūtė-Valiukienė Julijona2005
454Mažylienė Antanina2006
455Mažylis Pranas2006
456Meškauskaitė Jakštienė Stefa2005
457Meškauskas Antanas2005
458Meškauskas Petras2005
459Meškauskas Pranas2005
460Meškauskas Teodoras2005
461Meškauskienė Ona2005
462Meškauskienė Zosia2005
463Meškėnas Agripina2013
464Meškėnas Josifas2013
465Meškenienė Ana2000
466Michailova Jelizaveta1992
467Michailovas Aleksejus1992
468Mikalauskas Antanas1994
469Mikalauskienė Stasė1994
470Miklaševičienė Marijona1996
471Miklaševičius Petras1996
472Mikolaitienė Felicija2005
473Mikolaitis Vincas2005
474Mikša Vincas2005
475Mikšienė Marija2005
476Mikšta Piotras2008
477Mikšto-Romaslovskaja Ana2008
478Mikuličienė Ona1995
479Mikuličius Petras1995
480Milaševičienė Marija2005
481Miniotas Leonardas1996
482Miniotienė Elžbieta Barbora1982
483Miniotienė Ona1996
484Minkevičienė Ekaterina (Kotryna)1990
485Minkevičius Sergejus1990
486Mitkienė Leokadija1995
487Mitkienė (Mikšaitė) Jadvyga2005
488Mitkus Jeronimas2005
489Mitkus Stanislovas1995
490Mižutavičienė Stanislava2016
491Mižutavičius Dominykas2016
492Mockaitytė Elena1996
493Mongirdienė Olga2011
494Montvila 2006
495Montvilienė Halina2006
496Mordosas Bronislavas1995
497Mordosienė Marijona (Marija)1995
498Morkūnaitė-Graževičienė Česlava1995
499Morkūnas Edvardas1995
500Morkūnas Mečislovas1995
501Morkūnas Vaclovas1995
502Morkūnienė Bronislava1995
503Mošinskienė-Didžiulytė Halina1982
504Mozūraitienė Ona1976
505Mozūraitis Alfonsas1976
506Mozūraitis Jonas1976
507Mozūraitis Zenonas1976
508Mozūraitytė-Čepienė Mefodija1976
509Mozūraitytė-Leskauskienė Zuzana1976
510Mozurkienė Kazimiera2007
511Muralienė Jadvyga1997
512Murauskas Gediminas2004
513Murinas Vincas2005
514Murinienė Emilija2005
515Naginė Vytautas2000
516Naginienė Stasė2000
517Naglytė-Vadauskienė Lidija2002
518Navickaitė-Motiejūnienė Stasė2000
519Navickienė Ona2000
520Navienė Stasė1997
521Navys Stasys1997
522Norbutienė Ona2011
523Norkienė Stefanija2015
524Norkus Antanas2015
525Norvaišaitienė Uršulė2001
526Norvaišaitis Juozas2001
527Norvaišaitytė-Radzevičienė Aldona2001
528Olšvang (Osauskaitė, Osowska) Jozefa1974
529Pagojienė Julijona2006
530Pagojus Baltramiejus2006
531Pagojus Julius2006
532Pagojutė Domicėlė2006
533Pajedaitė Bronė2000
534Palkauskas Kazys1996
535Palkauskas Vladas1996
536Palkauskienė Marija1996
537Paluckas Stanislovas2018
538Paluckienė Liudovika2018
539Papšys Juozas1994
540Paškauskas Vaclovas1998
541Paškauskienė Ona1998
542Paškevič Marija1999
543Paškevič-Tomaševskaja Elžbieta Sofija1999
544Paukštė Zosia1999
545Paukštys Bronislovas (Bronius)1977
546Paukštys Juozas1977
547Paulauskienė Bronislava1982
548Paulavičienė Antanina1983
549Paulavičius Jonas1983
550Paulavičius Jonas Kęstutis1983
551Paulavičiūtė Danutė1983
552Pečkytė Ona2005
553Pekarskienė Eugenija2000
554Pekarskis Viktoras2000
555Pekarskytė-Pakalniškienė Neonila2000
556Petkevičienė (Jablonskytė) Julija2001
557Petkevičius Tadas2001
558Petrauskaitė-Jagutienė Stasė2014
559Petrauskas Kipras1999
560Petrauskienė Juzefa2014
561Petrauskienė Lidija 1994
562Petrauskienė (Žalinkevičaitė) Elena1999
563Petrulis Juozas1980
564Pietrik Antonina1990
565Pikčiūnas Antanas1995
566Pikčiūnienė Julija2004
567Platajs Lidija1993
568Plekavičienė Joana2008
569Plekavičius Antanas2008
570Plokšto Uršulė1994
571Plokšto Vladislav (Vladislovas)1994
572Pocienė Petronėlė2019
573Pocienė Stefa1981
574Pocius Antanas2019
575Pocius Vincentas2019
576Poniškaitienė Ona2005
577Poniškaitis Antanas Pranciškus2005
578Poniškaitis Jonas2005
579Poška Antanas2000
580Povilaika Petras2011
581Povilaikaitė (Babinskienė) Konstancija2011
582Povilaikienė Ona2011
583Požėla Vladas1980
584Preišegalavičius Kazimieras2013
585Premeneckaitė-Jonušienė Genė1999
586Premeneckas Jonas Juozas2001
587Premeneckas Vytautas 2001
588Premeneckienė Aleksandra 2001
589Prošogalavičienė Justina2013
590Prošogalavičius Nikodemas2013
591Pukaitė Genovaitė1967
592Pukas Juozapas2005
593Pukienė Marijona2005
594Pupšytė-Laurinaitienė Genė1997
595Račinskas Kazimieras1999
596Račinskienė Konstancija1999
597Račiūnas Antanas2007
598Račiūnas Antanas, Antano2007
599Račiūnas Petras2007
600Račiūnas Vincentas2007
601Račiūnienė Ona2007
602Radamanskienė Adamaitienė Aleksandra2006
603Radavičienė Juzefa1997
604Radavičius Danielius (Dionizas)1997
605Radlinskas Jonas2000
606Radlinskienė Felicija2000
607Ragauskas Antanas1991
608Ragauskienė Ona1991
609Rakevičius Algimantas1994
610Rakevičius Česlovas1993
611Rakevičius Jaroslavas1976
612Rakevičius Juozas1993
613Rakevičius Zenonas1994
614Ramanauskas Juozas1983
615Ramanauskienė Sofija1983
616Rauba Adolfina1983
617Rauba Henrikas1983
618Rauba Izabelė1983
619Rauba Vladislav1983
620Rekašienė Stanislava1994
621Rekašius Vincas1994
622Renčinauskienė Natalija1995
623Riaukaitė Alfonsa2001
624Riaukienė Justina2001
625Rimavičienė Juzefa1998
626Rimša Juozas2012
627Rimša Jurgis2012
628Rimšienė Justina2012
629Rimšienė Ona2012
630Rinkevič Jadvyga1983
631Rinkevič Jan1983
632Rinkevičienė Elena1976
633Rinkevičius Vytautas1976
634Rudėnas Kazimieras2013
635Rudėnienė Veronika2013
636Rudminaitienė Veronika2004
637Rudminaitis Alfonsas2004
638Rudminaitis Simonas2004
639Rudzevičiūtė-Aukštakienė Petronėlė1996
640Rudzianskienė Marijona2006
641Rusteikaitė Marija1996
642Rutkauskaitė-Viktaravičienė Janina2004
643Rutkauskas Juozas1996
644Ruzgienė Leokadija2010
645Ruzgienė Stanislava1979
646Ruzgys Aurimas Kazimieras2010
647Ruzgys Jonas1979
648Ruzgytė-Bimbirienė Eglė Marytė2010
649Ruzgytė-Bukauskienė Meilė Onytė2010
650Šaikūnas Mykolas2010
651Šaikūnienė Domicėlė2010
652Šalaviejienė Ieva2000
653Salenekas Juozas2000
654Salenekienė Matilda2000
655Šalkauskas Antanas2005
656Šalkauskienė Aleksandra2005
657Samboras Antanas1980
658Samborienė Elžbieta Vanda1980
659Sankienė Zofija1994
660Sankutė-Miškinienė Janina1994
661Sankutė-Toliušienė Teresė1994
662Sarpalienė Adelė1978
663Sarpalius Vladas1978
664Satkevičienė Valerija2011
665Satkevičius Eduardas2011
666Šatūnas Stasys2000
667Šatūnienė Ona2000
668Šaudvytienė Genovaitė1999
669Šaudvytis Pranas1999
670Šaulienė Domicėlė2006
671Šaulienė Marcijona2006
672Šaulys Napoleonas2006
673Šaulys Pranciškus2006
674Saunoris Jonas1994
675Savickas Jonas1982
676Savickas Vincas1978
677Savickienė Kastulė1978
678Savickienė Marija1982
679Šereika Stasys2002
680Šiaulienė Zofija2006
681Šiaulys Julijonas2006
682Šimaitė Ona1966
683Simanavičius Balys2015
684Šimelienė Jadvyga1983
685Šimelis Mykolas1983
686Šimkienė Petronėlė2019
687Šimkienė Vlada2005
688Šimkus Antanas2005
689Šimkus Pranas2019
690Simokaitienė Zofija1992
691Simokaitis Juozas1992
692Sindikaitis Benediktas2007
693Sindikaitytė-Minelgienė Stasė2007
694Skačkauskaitė-Vaičiūnienė Antanina1993
695Skeltys Antanas2005
696Skirkienė Marijona2011
697Skirvainytė Anelė1980
698Skripkauskas Viktoras2011
699Skripkauskienė Bronė2011
700Šleževičienė Uršulė1994
701Šleževičius Vladas1994
702Šneiderienė Antonina1979
703Šneideris Juozas1979
704Sondeckienė Rozalija1996
705Sondeckis Jackus1996
706Songaila Alfonsas1992
707Špokaitė-Juodvalkienė Pranė2006
708Stakauskas Juozas1974
709Stanevičienė Julija1993
710Stanevičius Vincas1993
711Stanevičius Vytautas1993
712Stanevičiūtė Birutė1993
713Stanielko Julija1995
714Stanienė Magdalena2011
715Stankevič Jan1983
716Stankevič (Stankiewicz) Veronika1995
717Stankevič (žmona) 1983
718Stankevičienė Antanina2008
719Stankevičienė Uršulė1978
720Stankevičius Stanislovas2008
721Starkienė Elena2012
722Starkus Antanas2012
723Stašaitienė Agnė2005
724Stašaitis Jonas2005
725Stašaitis Juozas2005
726Stasiūnaitienė Ona2004
727Stasiūnaitis Juozas1995
728Staškevičienė Zofija2004
729Staškevičienė Papšienė Paulina1994
730Staškevičiūtė Aniceta1994
731Staškevičiūtė-Pašakarnienė Zuzana1994
732Staškus Adolfas2004
733Statauskas Jonas1996
734Statauskienė Stasė1996
735Statkevičiūtė Elena1984
736Steponavičienė Michalina1995
737Steponavičius Jonas1995
738Stongvilienė Agota2006
739Stonkienė Marijona2011
740Stonkus Povilas2011
741Straupienė Bronislova1981
742Straupis Juozas1981
743Strimaitienė Ona1992
744Strimaitienė Veronika1994
745Strimaitis Juozas1992
746Strimaitis Stasys1994
747Strimaitytė-Putnienė Milda1994
748Stulpinas Boleslovas1993
749Stulpinas Jonas2008
750Stulpinienė Joana2008
751Stulpinienė Ona1993
752Stūronas Juozas2019
753Stūronienė-Bajorinienė Palionė 2019
754Šukienė Sofija Eleonora 2006
755Survilaitė Vladislava2008
756Survilienė Elena2008
757Sutkienė Cecilija2005
758Sutkus Kazimieras2005
759Šveistys Pranas1982
760Sviderskis Alfonsas1980
761Sviderskis Stasys1997
762Svilienė Elžbieta2006
763Talačka Juozapas1994
764Talačka Mykolas1994
765Talačka Simonas1994
766Talačkienė Ona1994
767Talkevičiūtė Helena2012
768Tallat-Kelpša Jurgis1997
769Tallat-Kelpša Stanislovas1997
770Tallat-Kelpšienė Agota1997
771Tallat-Kelpšienė Antanina1997
772Tamašauskas Kazys2000
773Tamašauskienė Jadvyga2000
774Tamošiūnas Povilas2011
775Tarapaitė-Bersėnienė Elena1983
776Tarapaitė-Šliburienė Janina1983
777Tarapas (Tarapavičius) Stasys 1983
778Tarapienė Anelė1983
779Tarasevič Polina2013
780Tarvainytė Rozalija1996
781Taškūnas Vladislovas1994
782Tautavičienė Stanislava2002
783Tautavičius Stasys2002
784Tautavičius Zenonas2002
785Teišerskis Jonas2000
786Tekorienė Regina2002
787Tekorius Antanas2002
788Teniukas Juozas2000
789Teniukas Juozas, Juozo2000
790Teniukas Petras2000
791Teniukienė Ona2000
792Teniukienė Valerija2000
793Toliušienė Petronėlė1996
794Toliušis Dominykas1996
795Trinkūnas Juozas1999
796Trinkūnienė Domicėlė1999
797Truskovska (Vitkovska) Anela2001
798Truskovski Piotr 2001
799Tupikas Ignas 2000
800Tupikienė Petronėlė 2000
801Tverjonaitė-Jurgilienė Bronė1998
802Tverjonaitė-Švalkūnienė Rozalija1998
803Uborevičienė Elena1995
804Umbrasienė (Kaušinytė) Elena2006
805Urbelienė Ona2006
806Urbelienė-Unikauskienė Petronėlė2004
807Urbelis Adomas2004
808Urbelis Bronius2006
809Urbelytė Elena2006
810Urbonaitė-Damanskienė Ona1997
811Urbonas Andrius1997
812Urbonas Juozas1997
813Urbonienė Marija1997
814Užemeckas Antanas1996
815Užemeckienė (Tarvainytė) Veronika1996
816Užemeckytė-Bernikienė Petronėlė1996
817Vagnorienė Stanislava2006
818Vagnorius Povilas2006
819Vaicekauskaitė-Visockienė Janina1995
820Vaicekauskas Jonas1995
821Vaicekauskienė Vladislava1995
822Vainauskas Aleksandras1995
823Vainauskienė Ona1995
824Vaišnoras Adolfas1990
825Vaišnorienė Bronė1990
826Vaitkaitytė-Ruzgienė Stasė2005
827Vaitkaitytė-Vansauskienė Bronė2005
828Vaitkūnaitė-Nagienė Birutė1994
829Vaitkus Jonas2007
830Valčiukas Povilas2007
831Valčiukienė Antanina2007
832Valionienė Teofilė1996
833Valionis Vincas1996
834Vansovičienė Natalija2011
835Vansovičius Jonas2011
836Vansovičiūtė-Grigaliūnienė Janina2011
837Varčikas Vladas1988
838Vasiliauskaitė Stanislava1997
839Vasiliauskas Ignas1999
840Vasiliauskas Vladas1997
841Vasiliauskienė Anastazija 2013
842Vasiliauskienė Marija1999
843Vasiliauskienė Veronika1997
844Vasiljeva Ustina1999
845Vaškienė Klara2008
846Vaškys Augustas2008
847Vaškytė-Matviejienė Zelma2008
848Venclauskaitė Danutė1995
849Venclauskaitė Gražbylė1995
850Venclauskienė Stanislava1995
851Vidmantas Jurgis2013
852Vidmantienė (Vaitkevičaitė) Konstancija2013
853Viesnauskaitė Ona 2005
854Vilandaitė Lilija2012
855Viščienė Marijona2018
856Viščius Domas2018
857Vitkauskas Arėjas1966
858Vitkauskas Juozas 2006
859Vitkauskas Povilas 2006
860Vitkauskienė Julija1966
861Vitkauskienė Rachelė2006
862Vitkevičienė Emilija1997
863Vitkevičius Kazys1997
864Vobolevičienė Helena2006
865Vobolevičius Vincas2006
866Vocelka Pranas2013
867Vokietaitienė Ona2000
868Vokietaitis Antanas2000
869Vokietaitytė-Paškevičienė Stanislava2000
870Vonžodas Aleksandras2013
871Vonžodienė Malvina2013
872Vyšniauskas Algirdas2005
873Vyšniauskas Stanislovas1995
874Vyšniauskienė Natalija2005
875Vyšniauskienė Rožė1995
876Zabielavičius Juozas2003
877Žakovičius (Žakavičius) Vytautas2002
878Zaksaitė Marijona2007
879Zaksaitė-Vileikienė Ona2007
880Zaksas Pranas2007
881Žarnauskas Teofilis2004
882Žarnauskienė Marė2004
883Zaronas Jonas1982
884Zaronienė Petronėlė1982
885Zasimauskas Stasys1992
886Zasimauskienė Petronėlė1992
887Zaveckas Juozas2015
888Zaveckienė Marcelė2015
889Zelba Jonas1997
890Zelbienė Aleksandra1997
891Zelčiūtė-Holecek Marija2012
892Žemaitaitienė (Šneiderytė) Natalija1979
893Žemaitaitis Petras1979
894Žemaitis Vladas1974
895Žemeckienė Antanina1996
896Žilėnas Kazimieras1999
897Žilėnienė Apolonija1999
898Žilevičienė Adolfina2006
899Žilevičienė Ona1995
900Žilevičienė (Zilius) Ona2006
901Žilevičius Adomas1994
902Žilevičius Danielius2006
903Žilevičius Jonas1995
904Žilevičius Stasys1994
905Žiužnienė Adelė1994
906Žiužnys Jeronimas1994
907Zrelskienė Viktorija2004
908Zrelskis Steponas2004
909Zubovas Vladimiras1991
910Zubovienė (Čiurlionytė) Danutė Sofija1991
911Zubrienė Matilda2014
912Zubrys Antanas2014
913Žukauskas Kazys2008
914Žukauskas Kipras2006
915Žukauskas Stasys1991
916Žukauskienė Julija2006
917Žvironaitė Veronika2000

1 Metai, kuriais gavo Pasaulio Tautų Teisuolio apdovanoijmą