išgelbėti žydų vaikai

Jie išgyveno: brolis ir sesuo – Viktoras ir Tamara Lazersonai. Vilnius, 1946. Tamaros brolis Viktoras Lazersonas Kauno geto likvidavimo metu sugebėjo pabėgti iš mirtininkų kolonos ir, nubėgęs kuo toliau nuo Kauno, pasiprašė prieglobsčio pas nepažįstamus valstiečius. Valstiečių Vitkauskų globojamas, jis slapstėsi miške, kol buvo išlaisvintas Kaunas