išgelbėti žydų vaikai

Faksmilė iš Tamaros dienoraščio originalo. Ką mums atneš 1943?