išgelbėti žydų vaikai

Alikas Abramavičius

Stasė ir Jonas Statauskai su išgelbėtu berniuku Aliku Abramavičiumi, 1945 m. Kaip liudija išgelbėto berniuko motina Feiga Merieš, Joną ir Stasę Statauskus 1946 m. nužudė nacių kolaborantai lietuviai už žydų vaiko išgelbėjimą