Žydų gelbėtojai

Polonskis Vladislovas

[ KLEMENSAS KAČERGIUS
VLADISLOVAS POLONSKISKlemensas Kačergius nuo 1941 m. iki 1942-ųjų spalio buvo Žemaičių Kalvarijos klebonas. Prasidėjus karui, pas save klebonijoje kunigas slėpė gydytoją Samuelį Sauchatą ir kitus žydus, stiprino jų dvasią ir tikėjimą, kad ateis išvadavimas iš hitlerinio režimo.
1942 m. spalį Žemaičių Kalvarijos parapiją iš Klemenso Kačergiaus perėmė kunigas Vladislovas Polonskis. Perėmęs parapiją, kaip paslaptį perėmė iš kun. Klemenso Kačergiaus ir slepiamą gydytoją Samuelį Sauchatą, kurį jau dabar kun. Vladislovas Polonskis slapstė ir išlaikė iki 1944 metų, t.y. iki karo Lietuvoje pabaigos.
Žemaičių Kalvarijos kunigų – Klemenso Kačergiaus ir Vladislovo Polonskio pagalbą žydams patvirtina  ir archyviniai dokumentai – pirmojo Pabaltijo fronto vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) užnugario apsaugos kariuomenės vadovybės 1944 m. spalio 18 d. pranešimas LTSR vidaus reikalų liaudies komisarui (LYA, f.  V-141, ap. 3, b. 1, l. 281-282) apie nacių okupacijos metais žydų tautybės asmenų gelbėjime dalyvavusius Telšių apskrities Alsėdžių valsčiaus gyventojus.
Apie kunigų Klemenso Kačergiaus ir Vladislovo Polonskio veiklą gelbėjant žydus savo straipsnyje Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštyje (T. 26. Vilnius, 2005) rašė ir Telšių vyskupas dr. Jonas Boruta SJ.
Kunigų Klemenso Kačergiaus ir Vladislovo Polonskio pasiaukojimo ir ryžto dėka buvo išgelbėtas gydytojas Samuelis Sauchatas, šių kunigų pagalba buvo labai reikšminga gelbėjant ir kitus slapstomus šiame regione žydus.


raktažodžiai: Gelbėtojai Kačergius Klemensas
Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija