Žydų gelbėtojai

Mikšto-Romaslovskaja Ana


Ana ir Piotras Mikšta (Mikszta)

Šelli Margolis gimė 1937 m. Švenčionyse. Ji buvo vienturtė Samuelio and Rachelės Margolis duktė.
Švenčionys buvo okupuoti vokiečių 1941 m. liepos 1 dieną. Išgyvenusioji moteris prisimena, kaip tėvas perdavė ją lenkui, kurio pavardė buvo Sajkovskis o tas, savo ruožtu, nuvežė ją pas savo gimines, kurie patys savo vaikų neturėjo – Anai ir Piotrui Mikštoms. Jie taip pat buvo lenkai ir gyveno Švenčionyse. Jie rūpinosi Šelli kaip savo vaiku. 1942-ųjų viduryje jie pakrikštijo mergaitę ir davė jai vardą Marija Alicija.
Anos dukterėčia Bronislava Romaslovskaja padėjo tetai rūpintis Šelli tuo metu, kai Piotras dirbo. Kartais ji pasiimdavo Šelli pas savo tėvus, kurie gyveno netoliese.
1943 metais, kažkam įskundus, Ana ir Šelli buvo suimtos ir nusiųstos į gestapą, kur buvo tardytos. Tačiau joms pavyko įrodyti, kad jos – motina ir duktė.
Po išvadavimo 1944 m. Šelli teta, Ana Margolis, atvažiavo į Švenčionis, norėdama pasiimti Šelli. Rajono teismas atsakė neigiamai. 1945 Ana Margolis vėl kreipėsi į teismą, prašydama peržiūrėti bylą. Šį kartą teismas pripažino, kad Šelli turi būti grąžinta jos biologiniams tėvams.
1946 Šelli buvo atiduota Lazariui ir Šeinai Kavinams (mergaitės motinos broliui ir jo žmonai). Kavinai gyveno Maskvoje, jų ekonominė padėtis buvo gera. Jie įdukrino mergaitę ir jos pavardė nuo tol tapo Kavina, tokia ji ir dabar. 1955 metais ji taip pat pasikeitė ir savo vardą – Šelli tapo Nelli.
Nelli Kavina bendravo su Mikštų šeima iki pat jų mirties.


Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija