Žydų gelbėtojai

Vitkauskas Juozas

Rachelė VITKAUSKIENĖ
Juozas VITKAUSKAS
Povilas VITKAUSKAS


1943-ųjų pabaigoje didelius išmėginimus teko atlaikyti Molėtų rajono valstiečiams Vitkauskams. Vienkiemio šeimininkė Rachelė Vitkauskienė kartu su suaugusiais savo sūnumis Juozu ir Povilu gyveno vienkiemyje, Siesarčio ežero Birutės (Juočių) saloje. 1943-ųjų metų pabaigoje, Klemensas Kaušinis, kuris per visą karą padėjo surasti slapstymosi vietas savo pažįstamam kauniečiui inžinieriui Isakui Judelevičiui, pervežė Isaką iš savo sesers Elenos Umbrasienės sodybos Keršeniškių kaime pas Vitkauskus. Naujoje vietoje slapstymasis buvo sėkmingas iki 1944-ųjų birželio vidurio. Deja, kažkam iš kaimynų įskundus, kad saloje pastebėtas pašalinis žmogus, salą užgriuvo policininkai, vadovaujami vokiečių karininko. Krata baigėsi tuo, kad broliai Juozas ir Povilas Vitkauskai buvo žiauriai sumušti ir įkalinti Utenos kalėjime, o Isakas Judelevičius uždarytas Molėtų daboklėje, vėliau Panevėžio kalėjime. Artėjant frontui, broliams Povilui ir Juozui Vitkauskams pavyko iš kalėjimo pabėgti. Po patirtų žiaurių sumušimų abu broliai ilgą laiką sunkiai sirgo.
Isako Judelevičiaus kelias per kalėjimus ir lagerius baigėsi išvadavimu Vokietijoje, iš ten jis emigravo į Izraelį. Pasilikusioms gyventi Lietuvoje Isako žmonai Rajai ir dukrai Gitai buvo leista emigruoti į Izraelį tik 1970 m. Praėjus daugeliui metų po karo, Judelevičių šeima susijungė.


Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija