žydų gelbėtojai

Požėla Vladas

Fanios Giar-Meškauskienės, buvusios Aleksandravičienės, liudijimas