žydų gelbėtojai

Plokšto Uršulė

Sėdi iš kairės: Marija Meškauskienė, Galina Plokšto, Uršulė Plokšto, Vladimiras Plokšto, Vladislav Plokšto. Stovi iš kairės: Ričardas ir Tadeušas Plokšto. Vilnius, 1951