žydų gelbėtojai

Mozelis Juozas

Juozas Mozelis buvo „Lietuvos antifašistų sąjungos“ Kaune vienas iš organizatorių ir vadovų, palaikė ryšius su Vilniaus pogrindžio vadovu Juozu Vitu.
Juozas Mozelis surado prieglobstį Lėjai Vilenčikaitei-Makelienei ir jos dukrai Daliai Kaune pas Eleną Zinčenkienę. Elena Zinčenkienė ir jos pamotė Michalina Pontikauskienė nešdavo maistą, drabužius, vaistus į getą. Vaistais aprūpindavo gydytojas V.Kuzma, o maistu, drabužiais J. Mozelio bendražygiai. Tai truko iki 1942 m. rudens. 1942-ųjų m. spalio mėnesį Juozas Mozelis persikėlė gyventi į Vilnių, tačiau antifašistinės veiklos nenutraukė ir 1943 m. rugpjūčio 3-įą dieną J. Mozelis iš Širvintų atvyko į savo butą Vilniuje Daukanto gatvėje, čia jis buvo gestapo suimtas, nugabentas į kalėjimą ir sekančią dieną per tardymą nužudytas.