rescuers of jews

Morkūnaitė-Razienė Irena

Morkūnas family. Sitting from the left: Bronislava, Vaclovas, Česlava, Feliksas Graževičius, Česlava's ir Feliksas' son Henrikas; standing from the left: Edvardas, Irena, Mečislovas, Henrikas. Kaišiadorys. 20 July, 1947