žydų gelbėtojai

Misevičius Antanas

Misevičių šeima – motina Ona Misevičienė, sūnūs Jonas, Pranas ir Antanas, dukra Ksavera per karą gyveno Pakruojo rajone Linkuvos miestelyje, Kapų gatvėje 10. Jie išgelbėjo Germaną, kurį atvedė jų pažįstamas Maizeris, po karo ilgą laiką dirbęs Klaipėdos infekcinės ligoninės vyr. gydytojo pavaduotoju. Germanas šioje šeimoje išbuvo visą karą, o apie 1947 m. nusprendė nelegaliai kirsti TSRS ir Lenkijos sieną, norėdamas patekti į Lenkiją. Tolimesnis Germano likimas nežinomas.


raktažodžiai: Gelbėtojai Misevičius Germanas