rescuers of jews

Kiličiauskienė (Matuzevičiūtė) Veronika

Standing: Veronika Matuzevičiūtė-Kiličiauskienė. Sitting: Julija Matuzevičiūtė-Valiukienė and Antanas Matuzevičius. Around 1909