rescuers of jews

Kerpauskaitė-Burneckienė Genė

Adolfina Kerpauskienė and Juozas Kerpauskas (sitting) with their children: from right to left, Juozas, Eleonora, Tomas, Aleksas, Genovaitė, Adolfas, Anicetas. Šarnelė village, 1965