žydų gelbėtojai

Dušauskienė Duž Jelena

Klavdijus Dušauskas Duž, Petrogrado Kalnų institute baigęs geologiją, o Kaune Vytauto Didžiojo universitete architektūrą, prieškaryje gyveno ir dirbo Kaune, buvo Kauno Vytauto Didžiojo universiteto profesorius. Karo metais kartu su savo žmona Jelena įsitraukė į pagalbą žydams: savo namuose slėpė Ievą Gauronskienę, Germaną Lechemą, Binderį ir kitus žydus. Už žydų slėpimą Klavdijus Dušauskas Duž buvo kalinamas Pravieniškėse.