rescuers of jews

Venckevičiūtė-Pikturnienė Apolonija Anastazija

Left to right: Apolonija Anastazija Venckevičiūtė, Ona Venckevičienė, Jonas Venckevičius, Julijona Venckevičiūtė. Kaunas, 1949