rescuers of jews

Vaicekavičiūtė Zofija

Jonas Vaicekavičius' family. Seated: Jadvyga Vaicekavičienė, Eleonora Vaicekavičiūtė-Vaidotienė. Standing, left to right: Marija Vaicekavičiūtė-Katinienė, Antanas Vaicekavičius, Zofija Vaicekavičiūtė. Kaunas, 1947