rescuers of jews

Teniukas Juozas

Petras and Filomena Teniukas' marriage picture. The parents Juozas and Ona Teniukas are sitting. Juozas and Valerija Teniukas – standing close to the groom Petras Teniukas. Leilėnai village, Telšiai region, around 1941–1942.