žydų gelbėtojai

Tamašauskienė (Vikniutė-Burbaitė) Birutė

Savo ir tėvų Stanislavos ir Stanislovo Burbų Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiaus apdovanojimus iš LR Prezidento Valdo Adamkaus rankų atsiima Birutė Vikniutė-Burbaitė-Tamašauskienė. LR Prezidentūra, Vilnius, 2005