žydų gelbėtojai

Sondeckas Laurinas

Iš kairės: Gediminas Kazlauskas, Juozas Kazlauskas, Eugenija Kazlauskienė (Sondeckaitė), Saulius Sondeckis (laiko šuniuką rankose), Jackus Sondeckis, Emilija Sondeckienė, Algimantas Kazlauskas (su kačiuku ant peties), Laurinas Sondeckas. Šašaičiai, 1938 liepos 16