žydų gelbėtojai

Simokaitienė Zofija

Leibzonų šeima su gelbėtojais. Iš kairės: Efraimas Leibzonas, Ada Leibzonaitė, Mina Leibzonienė, Zofija Boguslauskienė, Dovydas Leibzonas, Juozukas Simokaitis, Zosė Simokaitienė, Juozas Simokaitis. Kaunas, 1948