žydų gelbėtojai

Juozo ir Bronislovos Straupių, Juozo ir Adolfinos Kerpauskų, Stanislavos Dausinienės, Boleslovo ir Onos Stulpinų, Antano ir Stefanijos Strikaičių išgelbėtųjų žydų sąrašas:

Iš Alsėdžių:

1. Faktorius Josefas Beras
2. Faktorienė Chaja Gita
3. Faktorius Izraelis
4. Faktorienė Feiga
5. Faktorius Gutelis
6. Faktorius Abraomas
7. Faktoraitė (Levitan) Malka
8. Faktorius Mejeris
9. Faktorienė Chasė
10. Faktoraitė Hanelė
11. Fiškinienė Feigė
12. Fiškinas Jochelis
13. Faktoraitė (Fraiberg) Adina
14. Haris Frakas

Iš Telšių geto:

15. Ritovienė Chana Rochel
16. Ritovaitė (Elicur) Sara
17. Todesienė Chaja
18. Blatas Mauša
19. Blatienė Miriam
20. Blataitė (Rosenthal) Liba
21. Blataitė Izraela
22. Kaplanas Dovydas
23. Jankelevičiūtė (Kaplanienė) Taubė
24. Kaplanaitė (Fidler) Malka (Mania)
25. Šapiraitė